Abbott Diabetes Care, Inc. levert u de FreeStyle-productreeks. Zie voor meer informatie +Informatie over ons en +EU- en VK-vertegenwoordigers hieronder.

We vinden het belangrijk uw persoonsgegevens te beschermen. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en wat we doen om deze veilig te houden tijdens het gebruik van de FreeStyle-producten. We begrijpen dat er veel informatie in deze Privacyverklaring staat. Wij willen u een korte en gemakkelijk toegankelijke samenvatting geven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en deze beschermen, bewaren, opslaan en bekendmaken. Zie voor meer informatie +Achtergrondinformatie over het LibreView-gegevensbeheersysteem en +Beveiliging van persoonsgegevens hieronder.

DEZE SAMENVATTING IS NIET ALLESOMVATTEND. U MOET DE RELEVANTE PARAGRAFEN VAN DE PRIVACYVERKLARING HIERONDER LEZEN OM VOLLEDIG TE BEGRIJPEN HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN.

Wij gebruiken persoonsgegevens wanneer u uw eigen LibreView-gegevensbeheersysteemaccount aanmaakt. We verwerken gegevens van sensoren en/of readers, zoals hoe vaak u uw sensor, reader, glucosewaarden, insuline en streefwaarden scant of gebruikt, evenals gegevens van aangesloten apparaten van derden. U mag de FreeStyle-app (hieronder gedefinieerd) gebruiken zonder een account voor het LibreView-gegevensbeheersysteem aan te maken (in de landen waar dit van toepassing is) en alle informatie wordt vervolgens lokaal opgeslagen op uw mobiele apparaat. Of u nu een LibreView-gegevensbeheersysteemaccount aanmaakt of de FreeStyle-app zonder account gebruikt: wij zullen persoonsgegevens verzamelen als u klantenondersteuning aanvraagt en systeemproblemen/diagnostische gegevens deelt. Wij gebruiken ook cookies op onze websites. Zie voor meer informatie +Verzameling persoonsgegevens via het LibreView-gegevensbeheersysteem en +Landspecifieke bepalingen hieronder. De +LANDSPECIFIEKE BEPALINGEN zijn een aanvulling op en/of wijziging van specifieke bepalingen, indien wettelijk vereist, die in strijd lijken te zijn met de algemene inhoud van deze Privacyverklaring.

We gebruiken persoonsgegevens om: (1) u de FreeStyle-productreeks en -services te kunnen leveren; (2) te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder die met betrekking tot de veiligheid, kwaliteit en verbetering van medische hulpmiddelen, klachten en meldingen van ongewenste voorvallen; (3) u marketingberichten te sturen wanneer u daarvoor heeft gekozen of wanneer er een legitieme reden is om berichten te sturen; en (4) onderzoek te doen nadat uw persoonsgegevens van identificatie zijn ontdaan, gepseudonimiseerd, geaggregeerd en/of geanonimiseerd, zodat uw naam niet meer te achterhalen is. Wij doen onderzoek om te begrijpen hoe onze producten en diensten worden gebruikt, wat hun effectiviteit is en ten behoeve van real-world evidence-onderzoeken. Zie voor meer informatie +Gebruik van persoonsgegevens, +Medische hulpmiddelen en andere wettelijke vereisten, +Onderzoek, +Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op LibreView, +Bewaren van persoonsgegevens en +De wijze waarop Abbott marketing- en ander materiaal verstuurt hieronder.

We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens strikt tot naar behoren geautoriseerd personeel en beperken strikt met wie we uw persoonsgegevens delen. Wij zullen de informatie nooit aan derden verkopen voor ons commerciële voordeel. Wij delen persoonsgegevens met externe leveranciers om u de FreeStyle-producten te bieden, zoals onze externe cloudserviceproviders die uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig moeten houden. Daar waar wij uw persoonsgegevens aan derden-leveranciers verstrekken, zijn zij verplicht tot naleving van de voorwaarden zoals uiteengezet in dit document. Daarnaast zijn zij verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te bewaren, en uw persoonsgegevens alleen te gebruiken voor zover strikt noodzakelijk. We delen ook persoonsgegevens met een aantal van onze gelieerde ondernemingen in de Abbott-bedrijvengroep, met name om persoonsgegevens van identificatie te ontdoen, te pseudonimiseren, samen te voegen en/of te anonimiseren voor onderzoek, of om diagnostiek, probleemoplossing en andere analyses uit te voeren om systeemproblemen op te sporen. Als u zich in de Verenigde Staten bevindt, kunnen we uw persoonsgegevens delen met uw zorgverlener of met andere derde partijen in overeenstemming met onze Abbott Diabetes Care-kennisgeving van Privacypraktijken. Zie voor meer informatie +Beveiliging van persoonsgegevens, +Openbaarmaking van persoonsgegevens door ons en +Hoe kunt u informatie delen met uw zorgverlener of met anderen? hieronder.

Waar u op basis van uw locatie bepaalde rechten hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens, zullen wij op uw verzoeken reageren om deze rechten uit te oefenen. Zie voor meer informatie + Hoe kunnen individuele gebruikers persoonsgegevens inzien en/of corrigeren en wat zijn mijn rechten? hieronder.

We slaan persoonsgegevens op op servers van externe bedrijven in het land dat het dichtst bij het land van uw verblijf ligt. Zie voor meer informatie +Gegevensopslag en +Grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens hieronder.

Neem in eerste instantie contact met ons op als u vragen, opmerkingen of klachten heeft. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar DiabetesCarePrivacy@abbott.com of DiabetesCareHIPAA@abbott.com voor HIPAA-gerelateerde vragen. Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, kunt u contact opnemen met onze Europese functionaris voor gegevensbescherming of een klacht indienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens en andere nuttige contactinformatie zijn beschikbaar op www.EU-DPO.abbott.com. Zie +Contact met ons opnemen hieronder voor meer informatie.

Als u zich in Brazilië bevindt, kunt u contact opnemen met onze lokale functionaris voor gegevensbescherming, Juliana Ruggiero, via privacybrasil@abbott.com of een klacht indienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Zie +Contact met ons opnemen hieronder voor meer informatie.

Indien wij deze Privacyverklaring bijwerken met wezenlijke wijzigingen, zullen wij u via e-mail of door in te loggen op de LibreView-website, of op andere wijze hierop attenderen. Voor meer informatie, zie +Wijzigingen in deze Privacyverklaring hieronder.

PRIVACYVERKLARING
VAN ABBOTT VOOR HET GEBRUIK VAN HET LIBREVIEW-GEGEVENSBEHEERSYSTEEM

Ingangsdatum: April 2022

Abbott Diabetes Care, Inc. ("Abbott" of "ons", "onze", "we/wij") erkent het belang van gegevensbescherming en privacy en houdt zich bezig met het beschermen van uw persoonsgegevens, waaronder uw gezondheidsinformatie. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe uw persoonsgegevens, waaronder uw gezondheidsinformatie, door Abbott worden verzameld en gebruikt, en hoe deze door u worden geüpload, verzonden en opgeslagen in het LibreView-gegevensbeheersysteem. Verwijzingen in deze Privacyverklaring naar "gelieerde ondernemingen" of "derden" zijn verwijzingen naar de gelieerde ondernemingen van Abbott en derden die worden genoemd in het gedeelte met de titel +Openbaarmaking van persoonsgegevens.

Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig door voordat u een LibreView-gegevensbeheersysteemaccount aanmaakt, omdat deze verklaring betrekking heeft op uw gebruik van het LibreView-gegevensbeheersysteem en op de verwerking, verzending en opslag van uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsinformatie, in de cloud door Abbott en bepaalde gelieerde ondernemingen, zoals hieronder beschreven. In deze Privacyverklaring worden met name de privacy- en gegevensbeschermingsmethoden van Abbott beschreven en deze is alleen van toepassing op de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in het LibreView-gegevensbeheersysteem door middel van:

Daarnaast heeft deze betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door onze gelieerde ondernemingen en door onze verwerkers voor zover nodig om een klantenserviceprobleem met het LibreView-gegevensbeheersysteem op te lossen. U kunt meer informatie vinden over hoe we uw persoonsgegevens verwerken voor klantenondersteuningsdoeleinden in het privacybeleid dat relevant is voor uw land van verblijf, dat toegankelijk is op https://www.diabetescare.abbott/worldwide-locations.html.

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op persoonsgegevens die door andere aan Abbott gelieerde ondernemingen of -dochterondernemingen of via andere methoden worden verwerkt of verzameld, zoals via andere Abbott-websites, andere Abbott-klantencallcentra, of via gebruik van de FreeStyle-desktopsoftware. Op de persoonsgegevens die via deze methoden worden verwerkt of verzameld, kan een ander privacybeleid van toepassing zijn.

Door een LibreView-gegevensbeheersysteemaccount aan te maken en gebruik te maken van LibreView, de FreeStyle-app of de LibreLinkUp-app:

DOOR DEZE PRIVACYVERKLARING TE ACCEPTEREN OF ERMEE IN TE STEMMEN, BEVESTIGT U EXPLICIET DAT UW GEBRUIK VAN HET LIBREVIEW-GEGEVENSBEHEERSYSTEEM ONDERWORPEN IS AAN DEZE PRIVACYVERKLARING EN AAN DE VERWERKING EN OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS INCLUSIEF GEZONDHEIDSINFORMATIE, ZOALS UITEENGEZET IN DEZE PRIVACYVERKLARING. (DEZE PARAGRAAF IS NIET VAN TOEPASSING OP GEBRUIKERS IN DE EER, HET VK EN ZWITSERLAND).

DAAR WAAR WETTELIJK VEREIST IN UW LAND, BIJVOORBEELD ALS U EEN GEBRUIKER IN DE EER, HET VK, ZWITSERLAND OF MALEISIË BENT, GEEFT U EXPLICIETE TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS, INCLUSIEF GEZONDHEIDSINFORMATIE, WANNEER U OP "ACCEPTEREN" KLIKT.

U KUNT OOK DE MOGELIJKHEID KRIJGEN OM UW UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING TE GEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR ONDERZOEK, ZOALS UITEENGEZET IN DE SECTIE GETITELD +ONDERZOEK. DOOR TE KLIKKEN OM IN TE STEMMEN MET OF MEE TE DOEN AAN ONDERZOEK, GEEFT U UW UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING.

UW INSTEMMING WORDT UIT VRIJE WIL GEGEVEN EN U ERKENT DAT U OP GEEN ENKELE WIJZE WETTELIJK VERPLICHT BENT PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN AAN ABBOTT.

Abbott Diabetes Care Inc. van 1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502, USA is de ontwikkelaar van de FreeStyle-familie van producten die de LibreView-website ("LibreView"), mobiele applicaties waaronder de "FreeStyle App" en de LibreLinkUp-app ("LibreLinkUp") en sensoren en scanners van het FreeStyle-merk omvat. Wanneer de producten van de FreeStyle-familie samen worden gebruikt, kunnen zij worden aangeduid als het "LibreView-gegevensbeheersysteem".

We hebben vertegenwoordigers in de EU en het VK aangesteld. Een volledige lijst met onze vertegenwoordigers in de EU en het VK is beschikbaar op +EU- en VK-vertegenwoordigers. Verwijzingen in deze Privacyverklaring naar "gelieerde ondernemingen" of "derden" zijn verwijzingen naar de gelieerde ondernemingen van Abbott en derden die worden genoemd in het gedeelte met de titel +Openbaarmaking van persoonsgegevens.

Abbott is een verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens, inclusief gezondheidsinformatie, die u in het LibreView-gegevensbeheersysteem uploadt, naar het systeem verstuurt of daarin opslaat. Professionele gebruikers zijn ook een verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens met als doel medische zorg aan u te verstrekken. De term 'verwerkingsverantwoordelijke' wordt hier gebruikt op basis van de definitie ervan in de wetgeving inzake gegevensbescherming van de EER, het VK en Zwitserland, en heeft, waar van toepassing, de equivalente betekenis van vergelijkbare termen in de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy in andere landen waar u verblijft.

Het LibreView-gegevensbeheersysteem is een cloudgebaseerd diabetes-informatiebeheersysteem dat kan worden gebruikt door individuen, zorgverleners en Abbott als hulpmiddel bij het beoordelen, analyseren en evalueren van historische glucosegegevens, glucosetestresultaten, ketonentestresultaten, gegevens van aangesloten apparaten en door de gebruiker ingevoerde informatie, zoals insuline, voeding, lichaamsbeweging en notities als ondersteuning voor een effectief gezondheidsprogramma voor diabetes. Met behulp van het LibreView-gegevensbeheersysteem kan Abbott de begeleiding van patiënten die de readers en mobiele apps van Abbott gebruiken, verbeteren. Hierdoor kan Abbott de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van medische apparaten en systemen verbeteren en een innovatieve en effectieve behandeling voor en beheer van diabetes ontwikkelen, in het belang van de volksgezondheid.

Houd er rekening mee dat derde partijen soms producten, diensten, software, hardware (zoals glucosemeters of hulpmiddelen voor een sensor van Abbott) en mobiele apps kunnen aanbieden die niet goedgekeurd zijn door Abbott en waarvan wordt beweerd dat deze compatibel zijn met uw sensor, de FreeStyle-app en/of het LibreView-gegevensbeheersysteem. Het gebruik van dergelijke niet-geautoriseerde producten, diensten, software, apps of hardware van derden kan resulteren in het off-label en ongeautoriseerd gebruik van de producten van Abbott. Abbott beveelt het gebruik van het LibreView-gegevensbeheersysteem in combinatie met deze producten en diensten van derden niet aan, en is niet verantwoordelijk als u dat wel doet, inclusief maar niet beperkt tot gevallen waarin uw gebruik van dergelijke producten of diensten de integriteit of nauwkeurigheid van de informatie in uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount beïnvloedt. Abbott is niet verantwoordelijk als u koppelt met deze producten of diensten van derden, of voor uw beslissing om gegevens van deze producten of diensten van derden te uploaden naar uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount, of om gegevens van uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount te delen met deze producten of diensten van derden. Als u deze producten of diensten van derden toch gebruikt, zijn op het gebruik door u de daarbij bijbehorende privacyregels en gebruiksvoorwaarden van toepassing. Wanneer u dergelijke producten, diensten, software of apps van derden gebruikt en informatie uploadt naar uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount, zal Abbott deze gegevens ontvangen en verwerken, met inbegrip van door u geüploade gezondheidsinformatie. Voor informatie over de wijze waarop Abbott u in staat stelt uw informatie te delen met bevoegde derden, wordt u verwezen naar +Openbaarmaking van persoonsgegevens door ons voor aanvullende informatie.

Gebruik van het LibreView-gegevensbeheersysteem vereist mogelijk het gebruik van compatibele apparaten, internettoegang, gegevensgebruik (waarvoor mogelijk kosten worden gerekend), bepaalde software (waarvoor mogelijk kosten worden gerekend) en periodieke updates. De prestaties van het LibreView-gegevensbeheersysteem kunnen door deze vereisten worden beïnvloed.

Uw zorgverlener kan daarnaast een eigen LibreView-gegevensbeheersysteemaccount aanmaken en gebruiken om in dat account patiëntprofielen aan te maken. Als u uw zorgverlener bezoekt, kan hij/zij uw reader aansluiten op zijn/haar LibreView-gegevensbeheersysteemaccount om patiëntrapporten te bekijken en af te drukken, en om patiëntrapporten op afstand te bekijken en deze rapporten te delen met andere professionals in de praktijk. Met het LibreView-gegevensbeheersysteem kunnen patiëntgebruikers hun eigen accounts aanmaken, hun eigen informatie uploaden en informatie delen met Professionele gebruikers. Hierdoor kunnen Professionele gebruikers op afstand patiëntrapporten bekijken en deze rapporten delen met andere professionals in hun praktijk. Uw zorgverlener kan het LibreView-gegevensbeheersysteem ook gebruiken om patiëntrapporten rechtstreeks naar hun systemen voor elektronische medische dossiers te sturen waar dat is toegestaan, zoals in de Verenigde Staten, of waar u of zich aanmeldt of toestemming geeft voor het delen van deze gegevens als u zich in een land bevindt waar die toestemming of aanmelding vereist is.

U kunt ervoor kiezen om de FreeStyle-app te gebruiken zonder een account aan te maken (alleen in de landen waar dit van toepassing is), en als u een account hebt, kunt u op elk gewenst moment ervoor kiezen om u af te melden. Als u geen account aanmaakt of als u zich afmeldt bij uw account, is de functionaliteit van de FreeStyle-app beperkt. U kunt uw informatie niet delen met familieleden, vrienden of zorgverleners door hen uit te nodigen om de LibreLinkUp-app te gebruiken, er wordt van uw glucosewaarden en andere informatie geen back-up gemaakt, ze worden niet opgeslagen in LibreView voor het bekijken van historische gegevens en u kunt uw informatie ook niet delen met uw zorgverlener via LibreView. Al uw persoonsgegevens en glucosewaarden worden alleen lokaal op uw mobiele apparaat opgeslagen. Als u zich afmeldt bij uw account, kunt u zich op elk moment opnieuw aanmelden bij de FreeStyle-app met hetzelfde account om de volledige functionaliteit te hervatten, gegevens op te slaan en hiervan een back-up te maken, en uw informatie te delen met familie, vrienden of verzorgers. Voor informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u geen LibreView-gegevensbeheersysteemaccount aanmaakt, zie +Verzameling van persoonsgegevens via het LibreView-gegevensbeheersysteem.

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de persoonsgegevens, inclusief gezondheidsinformatie, die door ons worden verwerkt in het LibreView-gegevensbeheersysteem als:

 • u informatie instuurt bij het aanmaken van een account in het LibreView-gegevensbeheersysteem via de FreeStyle-app, de LibreLinkUp-app of LibreView;
 • u informatie vanuit uw sensor, scanner of mobiele apparaat uploadt en opslaat in uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount;
 • we dergelijke informatie van u of van uw zorgverlener ontvangen en dergelijke informatie is opgeslagen in een LibreView-gegevensbeheersysteemaccount;
 • u contact opneemt met de klantenservicelijn van Abbott FreeStyle voor ondersteuning met betrekking tot de FreeStyle-app, de LibreLinkUp-app of LibreView (meer informatie over hoe we persoonsgegevens verwerken voor klantenondersteuningsdoeleinden vindt u in het privacybeleid dat relevant is voor uw land van verblijf en dat u kunt vinden op https://www.diabetescare.abbott/worldwide-locations.html); en
 • u diagnostische informatie met ons deelt, waaronder gezondheidsgegevens, voor het uitvoeren van probleemoplossing/diagnostiek en andere analyses om systeemproblemen op te sporen.

Als u zich aanmeldt voor een LibreView-gegevensbeheersysteemaccount wordt uw accountprofielinformatie zonder gezondheidsinformatie opgeslagen in een aparte database. Abbott hanteert technische en administratieve maatregelen om deze gegevens gescheiden te houden. Houd er rekening mee dat uw naam en glucosegegevens worden gecombineerd wanneer u de deelfunctionaliteit gebruikt om een rapport van uw glucosegegevens te delen met uw zorgaanbieder of een andere derde partij en wanneer, in de Verenigde Staten, uw zorgverlener verzoekt dat het LibreView-gegevensbeheersysteem een rapport van uw glucosegegevens rechtstreeks naar hun elektronisch medisch dossiersysteem stuurt, of wanneer u zich in een land bevindt dat opt-in of toestemming vereist voor het delen van uw LibreView-gegevensbeheersysteem, en u ervoor kiest uw account te verbinden met het elektronisch medisch dossiersysteem van uw zorgaanbieder, zoals uiteengezet in de sectie getiteld +Achtergrond van het LibreView-gegevensbeheersysteem en +Openbaarmaking van persoonsgegevens (Zorgaanbieders).

Wanneer u ervoor kiest marketingcommunicatie van ons te ontvangen, combineren wij uw profiel in uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount (naam, leeftijdsgroep, mobiel, e-mailadres, taal en land) met andere informatie die u ons mogelijk voor marketingdoeleinden hebt verstrekt, zoals uw adres, en als u een FreeStyle-appgebruiker bent het tijdstip van uw eerste sensorscan en de frequentie waarmee u de sensor gebruikt, en of u diabetes type I of type II hebt, zoals uiteengezet in de secties getiteld +Gebruik van persoonsgegevens en +De wijze waarop Abbott marketing- en ander materiaal verstuurt.

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de volgende verzameling informatie:

 • Voor gebruikers van de FreeStyle-app en LibreView:
  • Uw accountprofiel dat u invult wanneer u zich aanmeldt voor een nieuw account of dit aanmaakt, mogelijk inclusief naam, mobiel telefoonnummer (indien van toepassing), geboortedatum, land en e-mailadres voor volwassen gebruikers voor eigen gebruik of voor gebruik door een andere volwassene (indien u daartoe bevoegd bent) en in het geval van pediatrisch gebruik, en naast het e-mailadres van de ouder/voogd, de naam, de geboortedatum en het land van het kind. Naast de hier genoemde categorieën met informatie kunnen ook andere categorieën met persoonsgegevens van u ten behoeve van bepaalde programma's worden verzameld. Als het verzamelen van deze informatie noodzakelijk blijkt, zullen we u uitleggen hoe die informatie wordt verzameld, gebruikt en gedeeld.
  • Gezondheidsgerelateerde informatie van uw sensor, reader of aangesloten apparaten, zoals hoe vaak u uw sensor scant of gebruikt, uw gebruik van readers, glucosestreefwaarden, glucosewaarden, insuline, geregistreerd voedsel, geregistreerde lichaamsbeweging en andere geregistreerde notities, sensorgeneratie, en informatie over wanneer de sensor gestart en gestopt is (indien van toepassing);
  • Diagnostische gegevens, wanneer u contact met ons opneemt en uw gegevens over diagnostiek/probleemoplossing deelt (zie ook +Gebruik van diagnostische gegevens voor meer informatie).
  • Bluetooth-verbinding- en -verbrekingsgegevens (indien van toepassing); en
  • Informatie of glucose-informatie door een gebruiker is bekeken (indien van toepassing).
 • Voor gebruikers van de LibreLinkUp-app: uw voornaam, achternaam, mobiel telefoonnummer (indien van toepassing), e-mailadres, land en geboortedatum.
 • Voor gebruikers van de FreeStyle-app en de LibreLinkUp-app: informatie over uw mobiele apparaat, inclusief informatie over uw besturingssysteem en andere probleemoplossings- en analysegegevens die serienummers van sensoren en notities met vrije tekst kunnen omvatten.
 • Voor gebruikers van LibreView: informatie over uw gebruik van de website door middel van cookies en andere technologieën (zie de sectie getiteld +Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op LibreView voor meer informatie): zoals uw domeinnaam; uw browsertype en besturingssysteem, uw IP-adres en andere gegevens voor het oplossen van problemen.
 • Voor gebruikers van de FreeStyle-app die geen LibreView-gegevensbeheersysteemaccount maken:
  • Diagnostische gegevens, inclusief gezondheidsgerelateerde informatie wanneer u contact met ons opneemt en uw probleemoplossing/diagnostiek deelt en om een bredere analyse uit te voeren om systemische problemen op te sporen (zie +Gebruik van diagnostische gegevens voor meer informatie);
  • Om ons te helpen de prestaties van de FreeStyle-app te analyseren door het gebruik van Google's Firebase Analytics; diagnostische informatie, inclusief gezondheidsinformatie, via de FreeStyle-app voor het oplossen van problemen/diagnostiek en voor het uitvoeren van een bredere analyse om systemische problemen op te sporen.
  • Alleen voor Android-gebruikers: informatie om de eerste verbinding tussen de FreeStyle-app en uw sensor via Bluetooth (waar Bluetooth van toepassing is) te vergemakkelijken (zie +Openbaarmaking van persoonsgegevens voor meer informatie).

Als u zich aanmeldt voor een LibreView-gegevensbeheersysteemaccount, worden de accountprofielgegevens (inclusief naam, mobiel telefoonnummer (wanneer van toepassing), land, geboortedatum, e-mailadres) gescheiden gehouden van de informatie die u uploadt vanaf uw sensor of reader. Abbott hanteert technische en administratieve maatregelen om deze gegevens gescheiden te houden en zal deze gegevens nooit combineren, tenzij hieronder anders vermeld.

Abbott gebruikt uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsinformatie, gegevens afkomstig van uw sensor of reader en de technische informatie over uw mobiele apparaat wanneer u de FreeStyle-, de LibreLinkUp-app of de door u gebruikte computer gebruikt om LibreView te openen, en wel als volgt:

 • Voor gebruikers van de FreeStyle-app en LibreView:
  • om u te voorzien van een LibreView-gegevensbeheersysteemaccount waarmee u toegang krijgt tot uw informatie, inclusief gezondheidsinformatie, en deze ook kunt presenteren op een eenvoudige en effectieve manier, waarmee u uw historische glucosewaarden kunt opslaan, back-uppen en ophalen, en om u continu toegang te bieden tot informatie over de wijze waarop u uw diabetes kunt controleren;
  • om de toegang tot uw account te beveiligen wanneer wij tweefactorauthenticatie gebruiken tijdens het registratieproces van uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount of wanneer u inlogt op uw account;
  • om u te voorzien van een LibreView-gegevensbeheersysteemaccount waarmee u uw glucosemetingen die zijn opgeslagen in het LibreView-gegevensbeheersysteem kunt delen met uw relaties via de LibreLinkUp-app (alleen in de producten waar deze functionaliteit beschikbaar is);
  • als u een ouder of voogd bent: om u in staat te stellen een LibreView-gegevensbeheersysteemaccount aan te maken voor gebruik door uw kind en u het gebruik door het kind van de LibreView-gegevensbeheersysteemaccount te laten beheren;
  • indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, zullen we op maat gemaakte marketinginformatie genereren en naar u opsturen, op basis van de geüploade gegevens (inclusief of u diabetes type I of type II heeft) of gekoppeld aan uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount (inclusief scans, alarmen, inloggegevens, en voorvallen), ook van het plaatselijke Abbott-bedrijf. Wij doen dit zodat u informatie ontvangt die voor u relevant is. U krijgt de mogelijkheid om u voor dergelijke berichten aan te melden wanneer u voor het eerst uw persoonsgegevens opgeeft en wanneer u inlogt in uw account. Nadat u zich aanvankelijk hebt aangemeld, krijgt u ook de mogelijkheid om u af te melden van marketingberichten die u van ons krijgt;
  • om contact met u op te nemen voor meer informatie over uw gebruik van het LibreView-gegevensbeheersysteem;
  • om ons te helpen eventuele technische problemen op te lossen, wanneer u contact met ons opneemt en uw probleemoplossings-/diagnostische gegevens deelt, met inbegrip van gezondheidsgerelateerde informatie (ongeacht of u al dan niet bent aangemeld bij uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount op de FreeStyle-app) (zie ook +Gebruik van diagnostische gegevens voor meer informatie) en om bredere analyses uit te voeren om systeemproblemen op te sporen;
  • om ons te helpen de prestaties van de FreeStyle-app te analyseren (ongeacht of u al dan niet bent aangemeld bij uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount op de FreeStyle-app). Abbott gebruikt Google's Firebase Analytics om prestatiebewakingsgegevens voor de FreeStyle-app te verzamelen in samengevoegd en van identificatie ontdaan formaat. De prestatiebewakingsgegevens kunnen informatie over appversie, land, OS-niveau, apparaat, radio en carrier bevatten. Het bevat niet het serienummer van uw sensor of andere persoonsgegevens, inclusief gezondheidsinformatie; en
  • voor zover u zich daarvoor hebt opgegeven, zullen wij gegevens over het gebruik van de FreeStyle-app combineren met gegevens over scans, alarmen, inloggegevens en voorvallen, aankoopgegevens van onze FreeStyle Libre-webwinkels, statistische informatie over het aantal telefoontjes dat u pleegt naar onze klantenservice en statistische informatie over educatieve en marketinggerelateerde communicatie die wij u toesturen, en deze gecombineerde informatie gebruiken om:
   • u gepersonaliseerde diensten aan te bieden door u informatie te verstrekken die voor u relevant is. Als u bijvoorbeeld een reader gebruikt, kunnen wij u informatie sturen die relevant is voor het gebruik van een reader of om u tijdig berichten te sturen zodat u het LibreView-gegevensbeheersysteem doeltreffender kunt gebruiken;
   • u beter te begrijpen en onze interacties met u te verbeteren. Wij kunnen bijvoorbeeld uw telefoontje of sms voor ondersteuning koppelen aan uw recente aankoop in onze webshop, waardoor wij u tijdens uw telefoontje kunnen helpen;
   • uw voorkeuren te begrijpen, onze interacties met u te verbeteren en u te voorzien van relevante inhoud, producten en promoties die voor u van belang zijn. Bijvoorbeeld, als u een nieuwe gebruiker van onze producten bent of een nieuwe versie van de FreeStyle-app hebt gedownload, kunnen wij u voorlichtingsmateriaal sturen dat relevant is voor u als nieuwe gebruiker; en
   • om inzicht te krijgen in en meer te weten te komen over de voorkeuren en het gedrag van onze klanten, na samenvoeging, anonimisering of het van identificatie ontdoen van uw persoonlijke informatie.
 • Voor gebruikers van het LibreView-gegevensbeheersysteem:
  • om ons te helpen bij het oplossen van eventuele technische problemen met het LibreView-gegevensbeheersysteem, zoals wanneer we contact met u opnemen in verband met belangrijke kwesties betreffende het product of de prestatie, of als we reageren op uw vragen, uw verzoeken om ondersteuning, zoals het oplossen van (werkings)problemen, zoals waar u diagnostische gegevens met ons kunt delen, waaronder gezondheidsinformatie, gedetailleerder uiteengezet in de privacyverklaring die geldt voor uw land en die u kunt inzien via https://www.diabetescare.abbott/worldwide-locations.html; en
  • om beter te begrijpen hoe u omgaat met en gebruik maakt van het LibreView-gegevensbeheersysteem, inclusief de functionaliteit en functies, zoals contact met u opnemen om nadere informatie over u en uw gebruik van het LibreView-systeem te verkrijgen (zie ook +Onderzoek en +Openbaarmaking van persoonsgegevens voor meer informatie).
 • Voor gebruikers van de LibreLinkUp-app: om u te voorzien van een LibreView-gegevensbeheersysteemaccount waarmee u de glucosemetingen van uw familielid of vriend kunt inzien.
 • Voor gebruikers van de FreeStyle-app die geen LibreView-gegevensbeheersysteemaccount hebben aangemaakt:
  • om ons te helpen technische problemen op te lossen wanneer u contact met ons opneemt en uw gegevens over diagnostiek/probleemoplossing, inclusief gezondheidsinformatie deelt (zie ook +Gebruik van diagnostische gegevens voor meer informatie);
  • om ons te helpen de prestaties van de FreeStyle-app te analyseren door het gebruik van Google's Firebase Analytics.
  • Alleen voor Android-gebruikers: om de eerste verbinding tussen de FreeStyle-app en uw sensor via Bluetooth mogelijk te maken (zie +Openbaarmaking van persoonsgegevens door ons voor meer informatie).

Abbott kan persoonsgegevens, inclusief gezondheidsinformatie, gebruiken indien wettelijk vereist en, waar mogelijk, zullen we informatie van identificatie ontdoen, pseudonimiseren, samenvoegen en/of anonimiseren om te voldoen aan verschillende wettelijke vereisten. Als fabrikant van medische hulpmiddelen heeft Abbott bijvoorbeeld bepaalde wettelijke verplichtingen om de voortdurende veiligheid van onze medische hulpmiddelen te helpen waarborgen. Dit kan betekenen dat Abbott persoonsgegevens moet delen met regelgevende instanties die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en veiligheid van medische hulpmiddelen (bijv. wanneer uw zorgverlener een ongewenst voorval met betrekking tot een Abbott-hulpmiddel aan ons meldt). De informatie die Abbott mogelijk verplicht is te delen, wordt niet gebruikt om u individueel te identificeren aan de hand van uw naam of e-mailadres, behalve wanneer er een wettelijke verplichting is om deze informatie op te nemen, zoals wanneer een zorgverlener een klacht indient of een ongewenst voorval meldt. Onze moedermaatschappij, Abbott Laboratories, assisteert ons als gegevensverwerker door ervoor te zorgen dat een patiënt niet geïdentificeerd kan worden aan de hand van de gegevens door het van identificatie ontdoen, pseudonimiseren, samenvoegen en/of anonimiseren van persoonsgegevens.

De wettelijke vereisten waarvoor Abbott deze informatie zal gebruiken zijn onder andere:

 • om de doorlopende veiligheid van een apparaat en toekomstige ontwikkelingen te waarborgen;
 • om de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van medische apparaten en systemen te bewaken en te verbeteren;
 • om upgrades te valideren en om het LibreView-gegevensbeheersysteem veilig en beveiligd houden;
 • een bredere analyse uitvoeren om systeemproblemen van publiek belang op het gebied van de volksgezondheid op te sporen;
 • na te gaan welke opties er zijn om de bruikbaarheid, de prestaties en de veiligheid van het LibreView-gegevensbeheersysteem te verbeteren;
 • het testen en evalueren van het LibreView-gegevensbeheersysteem om de productkenmerken en -functionaliteit te verbeteren; en
 • waar wettelijk vereist, om te reageren op verzoeken van een bevoegde regelgevende instantie, wetshandhavingsinstantie, overheidsinstantie, rechtbank of een of andere derde partij wanneer wij van mening zijn dat de bekendmaking noodzakelijk of gepast is om te voldoen aan een wettelijke eis, gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel, overheidsverzoek of juridisch proces dat tegen ons wordt gevoerd, of om de veiligheid, rechten of eigendommen van onze klanten, het publiek, Abbott of anderen te beschermen, en om de wettelijke rechten van Abbott uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen of waar wij van mening zijn dat het nodig is om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude of situaties met potentiële bedreigingen te onderzoeken, te voorkomen of er actie tegen te ondernemen, voor de veiligheid van een persoon, schendingen van deze Privacyverklaring of als bewijs in een proces waarbij wij betrokken zijn.

We gebruiken de termen 'van identificatie ontdoen' en 'pseudonimiseren' door elkaar. De Amerikaanse "Health Insurance Portability and Accountability Act" (HIPAA) beschrijft van identificatie ontdane informatie als informatie waarbij 'er geen redelijke basis is om aan te nemen dat de informatie kan worden gebruikt om een persoon te identificeren'. De Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (2016/679) (AVG) definieert ‘pseudonimisering’ als ‘het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt’. Geanonimiseerde gegevens zijn informatie die geen verband houdt met een persoon en van waaruit een persoon niet kan worden geïdentificeerd. Dit type gegevens valt niet onder de gegevensbeschermings- en privacywetten.

Zie voor meer informatie over de HIPAA de secties +HIPAA-kennisgeving voor individuele gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika en +VS hieronder. Zie voor meer informatie over de AVG de sectie +Europese Economische Ruimte, VK en Zwitserland hieronder.

Abbott voert voor beperkte doeleinden onderzoek uit met gebruik van uw persoonsgegevens nadat deze van identificatie zijn ontdaan, zijn gepseudonimiseerd, samengevoegd en/of geanonimiseerd. Dergelijke gegevens omvatten beperkte demografische gegevens, namelijk geboortejaar en land van verblijf, en apparaatgerelateerde gegevens (zoals de frequentie en dagen van sensorscans of gebruik, frequentie van gebruik van lezers, glucosedoelbereiken, gemiddelde glucosewaarden, insuline, maaltijdpatronen, geregistreerde lichaamsbeweging en andere geregistreerde notities, en informatie die door een sensor wordt gegenereerd, namelijk informatie over het starten en stopzetten van de sensor, Bluetooth-verbindingen en verbroken verbindingen (indien van toepassing), informatie over of glucose-informatie die u uploadt naar het LibreView-gegevensbeheersysteem al dan niet door u is bekeken). Deze informatie kan ook gegevens bevatten die zijn ontvangen van uw aangesloten apparaten of apps van derden, evenals uw antwoorden op onderzoeksenquêtes. Onze moedermaatschappij Abbott Laboratories helpt ons, als gegevensverwerker, met het van identificatie ontdoen, pseudonimiseren, samenvoegen en/of anonimiseren van uw persoonsgegevens. Wanneer gegevens zijn geanonimiseerd, vallen deze niet langer onder de wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming.

Een gegevensset die voor onderzoeksdoeleinden wordt verwerkt, zal uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres niet bevatten. Deze van identificatie ontdane, gepseudonimiseerde, of samengevoegde gegevensset wordt veilig bewaart door Abbott en zal niet worden gebruikt om u individueel te identificeren door middel van uw naam of e-mailadres. Als u uw account verwijdert via de instellingen in het LibreView-gegevensbeheersysteem of via een verzoek aan de Klantenservice, worden de gegevens die al zijn of nog worden geanonimiseerd, van identificatie ontdaan, gepseudonimiseerd en/of samengevoegd voor onderzoeksdoeleinden niet verwijderd, zoals beschreven in deze sectie. De onderzoeksdoeleinden waarvoor Abbott deze gegevens kan gebruiken zijn:

 • om gegevens aan te maken, in te zien, te bewaren, te gebruiken en te delen met gelieerde ondernemingen en externe onderzoekers, zorginstellingen of professionals of openbare gezondheidsdiensten voor de bevordering van wetenschappelijk onderzoek, statistische doeleinden en overige analyse;
 • om te evalueren hoe het LibreView-gegevensbeheersysteem wordt aangeleverd en gebruikt, en hoe doeltreffend het is, inclusief de prestaties of impact ervan op gebruikers (met inbegrip van demografische basisgegevens van de gebruiker, zoals geografie), gebaseerd op real-world evidence- en observationele onderzoeken;
 • om gezondheidszorgsystemen en -beheer te onderzoeken, ontwikkelen en testen; en
 • om medische apparaten te onderzoeken, ontwikkelen en testen, inclusief nieuwe en bestaande functies en functionaliteiten voor productontwikkeling, bevordering van wetenschappelijk onderzoek door middel van statistische analyse en onderzoeken.

Abbott voert productgebruiksonderzoek uit op basis van gede-identificeerde, gepseudonimiseerde, samengevoegde en/of geanonimiseerde gegevens voor beperkte doeleinden, met name om meer inzicht te krijgen in de prestaties van de FreeStyle-app en de LibreLinkUp-app, inzicht in problemen met de apps die mogelijk moeten worden opgelost en om te zien hoe vaak de apps zijn gedownload vanuit de app-stores.

Als u naast het LibreView-gegevensbeheersysteem ook de FreeStyle-desktopsoftware gebruikt, denk er dan aan dat de informatie die naar het LibreView-gegevensbeheersysteem wordt geüpload apart en onafhankelijk van de FreeStyle-desktopsoftware wordt gehost. Abbott zal gegevens van deze twee diensten niet combineren (van identificatie ontdane gegevens verkregen via de FreeStyle-desktopsoftware en persoonsgegevens die zijn geüpload en opgeslagen in het LibreView-gegevensbeheersysteem). Abbott hanteert administratieve, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat deze gegevensstromen gescheiden blijven.

We gebruiken de termen ‘van identificatie ontdaan’ en ‘gepseudonimiseerd’ door elkaar. De Amerikaanse "Health Insurance Portability and Accountability Act" (HIPAA) beschrijft van identificatie ontdane informatie als informatie waarbij 'er geen redelijke basis is om aan te nemen dat de informatie kan worden gebruikt om een persoon te identificeren'. De Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (2016/679) (AVG) definieert ‘pseudonimisering’ als ‘het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt’.

Zie voor meer informatie over de HIPAA de secties +HIPAA-kennisgeving voor individuele gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika en +VS hieronder. Zie voor meer informatie over de AVG de sectie +Europese Economische Ruimte, VK en Zwitserland hieronder. Indien u in een land woont dat Abbott verplicht toestemming te vragen voordat wij gebruik kunnen maken van een van identificatie ontdane, gepseudonimiseerde of samengevoegde gegevensverzameling, wordt u gevraagd toestemming te geven door op de opt-inknop te klikken.

Klik hier voor meer informatie over onze huidige wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Wanneer u uw probleemoplossingsinformatie/diagnosegegevens deelt, wordt de volgende informatie naar ons verzonden en door ons verzameld (ongeacht of u al dan niet bent aangemeld op uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount op de FreeStyle-app):

 • informatie over uw apparaat, scanner en/of sensor (serienummer en/of modelnummer van uw apparaat, scanner of sensor) wanneer u een fout meldt; gegevens over configuratie-informatie, foutcodes, batterijgerelateerde informatie, software- en hardwareversies, telefoonmodel, besturingssysteem en andere technische diagnostische informatie;
 • gezondheidsinformatie, inclusief glucosewaarden, omdat deze informatie mogelijk nodig is om de fout te diagnosticeren;
 • informatie die u mogelijk in uw scanner of apparaat hebt ingevoerd, waaronder insuline, voedsel, lichaamsbeweging, medicatie, herinneringen en vrije tekst, omdat deze nodig kunnen zijn om de fout te diagnosticeren.

Wanneer u contact met ons opneemt om een fout te melden, verzamelen wij uw naam, adres, telefoonnummer, land en e-mailadres. Op uw gebruik van klantenondersteuning is het privacybeleid van toepassing dat relevant is voor het land waar uw woont en dat toegankelijk is op https://www.diabetescare.abbott/worldwide-locations.html . Als u buiten de Verenigde Staten van Amerika woont, combineren wij uw contactgegevens niet met de productdiagnostiek-/probleemoplossingsinformatie die u verstrekt. We houden deze gegevenscategorieën gescheiden. Als u in de Verenigde Staten van Amerika woont, vereist de FDA dat we uw contactgegevens bewaren met de diagnostiek-/probleemoplossingsinformatie.

We maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op LibreView om technische informatie te verzamelen. Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten die op uw computer worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies zijn nuttig, omdat wij hierdoor uw computer kunnen herkennen en uw ervaring op onze websites kunnen verbeteren. Daarnaast maken we gebruik van Googles Invisible reCAPTCHA-service om de integriteit van LibreView te bewaken. Het gebruik van de Invisible reCAPTCHA-service is onderworpen aan het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaardenvan Google.

Uw webbrowser (zoals Firefox, Safari of Chrome) stuurt vervolgens elk volgend bezoek deze cookies of soortgelijke technologieën terug naar de website zodat wij u kunnen herkennen. Deze cookies kunnen alleen worden gelezen door de server die ze naar uw browser verstuurt. Onze systemen zullen mogelijk geen Do Not Track (DNT)-headers of soortgelijke mechanismen van enkele of alle browsers herkennen.

Door ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op LibreView kunnen wij de volgende technische informatie verzamelen: uw domeinnaam, uw browsertype en besturingssysteem, de webpagina's die u opent, koppelingen waar u op klikt, uw IP-adres, de tijd die u op LibreView doorbrengt, alsmede de verwijzende URL of webpagina waardoor u op LibreView terecht bent gekomen en probleemoplossings- en analysegegevens, zodat wij u kunnen voorzien van het LibreView-gegevensbeheersysteem. We kunnen deze automatisch verzamelde informatie combineren met andere informatie die we over u hebben.

LibreView maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Cookies die strikt noodzakelijk voor ons zijn om LibreView te kunnen beheren en de toegang ertoe te kunnen beveiligen en om u te herkennen als u inlogt op uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount.
 • Functionaliteits- en beveiligingscookies kunnen worden gebruikt om te zorgen dat LibreView de juiste datum en tijd voor uw gebruikerssessies weergeeft en om ons te helpen de integriteit van LibreView te beschermen en LibreView te beveiligen.
 • Cookies voor functiegebruik die ons in staat stellen de gebruikersinteracties met LibreView te meten, zodat we van LibreView een nog aantrekkelijker en nuttiger product kunnen blijven maken.

Er zijn diverse manieren waarop u cookies kunt controleren en beheren. Denk eraan dat elke instelling die u wijzigt, niet alleen van invloed is op deze cookies die door LibreView worden gebruikt. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op alle websites die u bezoekt (tenzij u ervoor kiest om cookies van bepaalde websites te blokkeren).

Ga voor meer informatie over cookies naar https://www.allaboutcookies.org.

Abbott maakt gebruik van Amazon Web Services (AWS), CROC of Microsoft Azure om uw accounts van het LibreView-gegevensbeheersysteem in de cloud te hosten. De servers die LibreView-gegevensbeheersysteemaccounts hosten, kunnen zich in landen in Noord-Amerika (VS, Canada), Europa (Ierland, Frankrijk, Duitsland), Rusland, VAE en de Azië-Pacific-regio (China, Japan, Australië, Singapore) bevinden. U wordt gevraagd naar uw land van verblijf wanneer u een LibreView-gegevensbeheersysteemaccount aanmaakt. Het land van verblijf dat u selecteert, bepaalt waar uw gegevens worden opgeslagen. Als u bijvoorbeeld in een lidstaat van de Europese Unie (EU) woont, zullen uw persoonsgegevens en gezondheidsinformatie die u naar uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount uploadt, worden opgeslagen op servers binnen het territorium van de Europese Unie. Voor Franse gebruikers host Abbott accounts van het LibreView-gegevensbeheersysteem met AWS. AWS is door het Franse Bureau voor digitale gezondheid, de ANS, gecertificeerd om gezondheidsinformatie te hosten. De persoonsgegevens en gezondheidsinformatie die u uploadt in uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount, worden opgeslagen in het land dat het dichtst bij het land van uw verblijf ligt, of anderszins in overeenstemming met de voorschriften ten aanzien van gegevensopslag en privacy zoals deze in het door u geselecteerde land gelden. Als uw persoonsgegevens worden gehost in een ander land dan het land dat u heeft geselecteerd, kunnen deze gegevens onderworpen zijn aan de wetgeving van het hostland. Deze wetgeving is mogelijk niet gelijkwaardig aan de wetgeving van het door u geselecteerde land. Als u een ander land heeft aangeduid dan het land waar u woont, mag u de installatie niet voltooien. Ga dan terug naar https://www.libreview.com en klik op "Aanmelden". Abbott heeft passende beveiligingsmaatregelen en controles ingesteld om uw persoonsgegevens te beschermen. Voor meer informatie over onze wereldwijde serverlocaties en op welke servers uw persoonlijke informatie en gezondheidsinformatie worden opgeslagen, kunt u kijken op https://files.libreview.io/files/globalLogos/pp-image.png

Abbott bewaart de persoonsgegevens in uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount gedurende de volgende perioden:

 • Aanmaken/gebruik van een LibreView-gegevensbeheersysteemaccount: voor een periode van 6 maanden volgend op het laatste gebruik van uw account, en, indien u contact met ons opneemt voor klantenondersteuning, voor een periode van ten minste 2 jaar maar niet langer dan 10 jaar vanaf de laatste datum waarop het apparaat door Abbott voor verkoop aan het publiek beschikbaar werd gesteld, of langer indien wettelijk vereist;
 • Diagnostische gegevens/gegevens voor het oplossen van problemen (alleen in de VS): overeenkomstig de vereisten van de Amerikaanse Food and Drug Administration met betrekking tot diagnostische gegevens en gegevens voor het oplossen van problemen, worden contactgegevens bewaard zolang een ticket voor klantenondersteuning actief blijft. Zodra we uw klantondersteuningsticket hebben opgelost of gesloten, bewaren we uw contactgegevens en details van de fout voor de duur van 2 jaar nadat u de fout hebt gemeld of 10 jaar nadat het product niet meer wordt vervaardigd. Meer informatie is te vinden op https://freestyleserver.com/Payloads/cig/lrd/pn/DOC41501-020_rev-B-Attachment-2.html;
 • Marketing: zodra u zich aanmeldt, zullen wij u marketinggerelateerde informatie verstrekken, tenzij en totdat u zich afmeldt of gedurende een periode die in overeenstemming is met de wettelijke vereisten;
 • Wettelijke vereisten inzake medische hulpmiddelen en andere zaken: zoals wettelijk vereist gedurende een periode van maximaal tien (10) jaar vanaf de laatste datum waarop het hulpmiddel door Abbott voor verkoop aan het publiek beschikbaar werd gesteld, of gedurende een andere wettelijk vereiste bewaarperiode; en
 • Onderzoek: voor een periode van maximaal (10) jaar vanaf de datum waarop het laatste apparaat door Abbott in uw land of gebied voor verkoop beschikbaar is gesteld, nadat de informatie is ontdaan van identificatie, gepseudonimiseerd, samengevoegd of geanonimiseerd.

Tenzij hierboven anders vermeld zal Abbott uw persoonsgegevens blijven opslaan zolang u een actief LibreView-gegevensbeheersysteemaccount hebt. Uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount wordt als inactief beschouwd als er gedurende zes (6) maanden geen activiteiten in de account hebben plaatsgevonden. Zodra uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount als inactief wordt beschouwd of wanneer u uw account verwijdert, worden alle persoonsgegevens permanent en onherroepelijk verwijderd, tenzij (1) Abbott verplicht of toegestaan is de persoonsgegevens te bewaren of (2) met betrekking tot dergelijke gegevens die reeds geanonimiseerd, van identificatie ontdaan, gepseudonimiseerd en/of samengevoegd zijn of worden voor de doeleinden die zijn uiteengezet in de sectie getiteld +Onderzoek. We zullen u hierover vooraf informeren door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat bij uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount hoort, zodat u de mogelijkheid hebt ervoor te zorgen dat uw account actueel en beschikbaar blijft voor uw gebruik. In de sectie getiteld +Hoe kan ik mijn LibreView-gegevensbeheersysteemaccount verwijderen? wordt uitgelegd hoe u uw account kunt wissen en wat er met uw persoonsgegevens gebeurt nadat uw account is verwijderd.

Wij delen persoonsgegevens, inclusief gezondheidsinformatie met de volgende partijen, en in elk geval wordt alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke informatie gedeeld voor de doeleinden waarvoor de derde partij is ingeschakeld:

Zorgverleners: Als uw zorgverlener een Professioneel gebruikersaccount van het LibreView-gegevensbeheersysteem heeft aangemaakt, kan de zorgverlener het LibreView-gegevensbeheersysteem gebruiken om patiëntprofielen aan te maken en uw reader aansluiten op hun LibreView-gegevensbeheersysteemaccount om een patiëntrapport te bekijken en af te drukken, en om patiëntrapporten op afstand te bekijken en deze rapporten te delen met andere professionals in de praktijk. Abbott maakt dergelijke informatie bekend in het kader van zijn contract met uw zorgverlener en verwerkt deze gegevens als een 'gegevensverwerker'.

Op verzoek van uw zorgverlener kan Abbott uw persoonsgegevens ook delen met het elektronisch medisch dossiersysteem van uw zorgverlener (maar alleen in landen waar dit is toegestaan of als u hebt gekozen of anderszins toestemming hebt gegeven voor het delen). Wanneer Abbott uw persoonsgegevens en gezondheidsgegevens deelt, gebeurt dit onder een overeenkomst voor gegevensuitwisseling met uw zorgverlener.

Als u zich in de Verenigde Staten bevindt, kan Abbott uw persoonsgegevens doorgeven aan uw zorgverlener of aan andere derden in overeenstemming met onze Abbott Diabetes Care-kennisgeving van Privacypraktijken, onder andere wanneer uw zorgverlener vraagt dat het LibreView-gegevensbeheersysteem een rapport van uw glucosegegevens rechtstreeks naar zijn elektronisch medisch dossiersysteem stuurt. Zie de secties getiteld +HIPAA-kennisgeving voor individuele gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika en +VS voor aanvullende informatie.

Abbott Laboratories: We delen uw persoonsgegevens met onze moedermaatschappij om ons als gegevensverwerker te helpen met het van identificatie ontdoen, pseudonimiseren, samenvoegen en/of anonimiseren van verwerkte informatie, en ter ondersteuning van IT-processen voor het diagnostische gegevensplatform.

Derden-leveranciers: We delen persoonsgegevens alleen met derden-leveranciers om het LibreView-gegevensbeheersysteem aan te kunnen bieden, te onderhouden, hosten en ondersteunen. Abbott maakt gebruik van Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure en andere cloudproviders (zie hieronder) om LibreView-gegevensbeheersysteemaccounts in de cloud te hosten. (Raadpleeg het hoofdstuk getiteld +Gegevensopslag). Wanneer wij uw persoonsgegevens aan derden-leveranciers leveren om ons te ondersteunen bij het aanbieden van LibreView-gegevensbeheersysteemaccounts, zijn zij verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te bewaren en deze alleen te gebruiken indien dit strikt noodzakelijk is. Voor zover mogelijk maakt Abbott gebruik van derden-dienstverleners voor het melden van systeemfouten, zodat wij het LibreView-gegevensbeheersysteem kunnen ondersteunen en verbeteren. In dergelijke gevallen zal de informatie die naar die derden wordt verzonden, geen gebruik van uw persoonsgegevens inhouden.

Abbott maakt gebruik van derden-dienstverleners om u het LibreView-gegevensbeheersysteem te kunnen aanbieden. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van derden-leveranciers voor het melden van een crash van de FreeStyle- of LibreLinkUp-app, of voor bepaalde scanfouten, zodat we de apps kunnen ondersteunen en verbeteren. Wanneer er sprake is van dergelijke crashes of scanfouten zal de app bepaalde informatie over het incident naar een dergelijke derde partij verzenden. De informatie die naar die derde wordt verzonden omvat niet het gebruik van uw persoonsgegevens. Abbott maakt gebruik van Lomaco et AGPS om te garanderen dat de facturering van tele-geneesmiddelen in Frankrijk volgens het sociale zekerheidssysteem werkt. Sommige versies van de FreeStyle-productfamilie zijn toegankelijk via mobiele apparaten die vooraf geladen besturings- en apparaatbeheersoftware van derden kunnen bevatten. Meer informatie over de privacypraktijken van de fabrikanten van de apparatuur kunt u vinden in het privacybeleid of op de website(s) van de fabrikanten van de apparatuur.

Sommige FreeStyle-apps en Android-apparaten vereisen machtigingen voor locatieservices om de FreeStyle Libre-sensor te ontdekken en er verbinding mee te maken met behulp van Bluetooth-technologieën. De gegevens van dergelijke locatieservices worden niet verzameld door de FreeStyle-app of overgedragen van het apparaat en als zodanig kunnen zij niet door Abbott worden gebruikt. Als de sensor eenmaal is aangesloten, kunnen de machtigingen voor locatieservices worden uitgeschakeld zonder gevolgen voor de FreeStyle-app; ze moeten echter weer worden ingeschakeld om verbinding te maken met een nieuwe sensor. Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de ondersteuningswebsite van Android.

Abbott gebruikt ook externe leveranciers om enquêtes te versturen en uw antwoorden te verzamelen voor onderzoeksdoeleinden en zal, indien wettelijk vereist, uw toestemming vragen om dit te doen.

Lokaal gelieerde Abbott-ondernemingen: We kunnen uw persoonsgegevens delen met lokale gelieerde Abbott-ondernemingen met wie we gezamenlijk een product of dienst op de markt brengen of samen een programma of activiteit uitvoeren. Dit gebeurt alleen wanneer u toestemming geeft voor het delen, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie van Abbott (of aan Abbott gelieerde ondernemingen) of wanneer wij een legitieme reden hebben voor het delen van persoonlijke informatie zoals beschreven in deze Privacykennisgeving. Wanneer wij de hulp van Abbott-bedrijven in uw land nodig hebben om diagnostiek/probleemoplossing uit te voeren met betrekking tot de door u gemelde fout, zullen we de minimale hoeveelheid persoonsgegevens delen die zij daarvoor nodig hebben.

Externe partners van Abbott: We delen mogelijk ook uw persoonsgegevens met derden wanneer u ons uitdrukkelijk hebt gevraagd om dat te doen en/of toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te delen, zoals wanneer u de deelfunctie in het LibreView-gegevensbeheersysteem gebruikt. Wanneer u die deelfunctie gebruikt, kan uw persoonlijke informatie, waaronder gezondheidsgerelateerde informatie van uw sensor of reader, zoals uw glucosedoelen, glucosewaarden, gelogde insuline, gelogde voeding, gelogde lichaamsbeweging en andere gelogde notities, worden gedeeld. Wanneer u besluit om uw persoonsgegevens, met inbegrip van gezondheidsgerelateerde informatie, te delen, is het gebruik van uw persoonlijke informatie, met inbegrip van gezondheidsgerelateerde informatie, door de externe partner van Abbott niet onderworpen aan deze Privacyverklaring, maar zal dit worden bepaald door het privacybeleid van de externe partner.

Het via een derde partij aangesloten apparaat kan, indien van toepassing, gegevens delen met het LibreView-gegevensbeheersysteem. Wanneer u het apparaat van een derde partner van Abbott aansluit op het LibreView-gegevensbeheersysteem, en uw aangesloten apparaat van een derde partij gegevens deelt met het LibreView-gegevensbeheersysteem, zullen de toestemmingskeuzes die u hebt gemaakt voor het LibreView-gegevensbeheersysteem van toepassing zijn op de gegevens die u vanaf het aangesloten apparaat deelt met Abbott. Het delen en gebruiken van uw gegevens door de derde partner wordt geregeld door het privacybeleid van de derde partner.

U kunt er op elk moment voor kiezen om te stoppen met het delen van gegevens van/naar uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount door de deelfunctionaliteit uit te schakelen.

Overige derden: Wij zullen mogelijk van identificatie ontdane, gepseudonimiseerde, samengevoegde en/of geanonimiseerde informatie delen met gelieerde Abbott-ondernemingen en met andere derden ten behoeve van de doelstellingen in verband met +Onderzoek zoals hierboven uiteengezet. Dit is informatie die Abbott veilig bewaart en die niet zal worden gebruikt om u individueel te identificeren door middel van uw naam of e-mailadres.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen of onder licentie verstrekken, behalve in verband met de verkoop, fusie of overdracht van een productlijn of bedrijfsdivisie, zodat de koper u van informatie en diensten kan blijven voorzien. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden aan derden verkopen en mogen uw persoonsgegevens alleen delen met derden indien u daar toestemming voor hebt verleend of indien toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving.

Wij behouden het recht om persoonsgegevens bekend te maken om te reageren op verzoeken van een bevoegde regelgevende instantie, wetshandhavingsinstantie, overheidsinstantie, rechtbank of een of andere derde partij wanneer wij van mening zijn dat de bekendmaking noodzakelijk of gepast is om te voldoen aan een wettelijke eis, gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel, overheidsverzoek of juridisch proces dat tegen ons wordt gevoerd, of om de veiligheid, rechten of eigendommen van onze klanten, het publiek, Abbott of anderen te beschermen, en om de wettelijke rechten van Abbott uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen of waar wij van mening zijn dat het nodig is om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude of situaties met potentiële bedreigingen te onderzoeken, te voorkomen of er actie tegen te ondernemen, voor de veiligheid van een persoon, schendingen van deze Privacyverklaring of als bewijs in een proces waarbij wij betrokken zijn. Op uw persoonsgegevens kan buitenlandse wetgeving van toepassing zijn en ze kunnen toegankelijk zijn voor buitenlandse overheden, rechtbanken, wetshandhavers en regelgevende instanties.

Met het LibreView-gegevensbeheersysteem kunnen gebruikers informatie delen met zorgverleners en Professionele gebruikers van LibreView. U kunt uw persoonlijke en gezondheidsgerelateerde informatie ook delen met een persoon die u uitnodigt om de LibreLinkUp-app te gebruiken. Afhankelijk van uw landkeuze, hebt u mogelijk beperkte mogelijkheden om verbinding te maken met andere gebruikers van het LibreView-gegevensbeheersysteem die een ander land van verblijf kiezen. Wanneer u de deelfunctionaliteit gebruikt, inclusief in de FreeStyle-app, kunnen we uw persoonsgegevens delen met uw zorgverzekeraar of met andere derden. We delen mogelijk ook uw persoonsgegevens met derden wanneer u ons uitdrukkelijk hebt gevraagd om dat te doen en/of toestemming hebt gegeven om uw gegevens te delen met onze partners en derden.

U kunt ervoor kiezen om informatie te delen met zorgverleners door uw zorgverlener toe te staan uw reader aan te sluiten op hun Professioneel gebruikersaccount voor het LibreView-gegevensbeheersysteem of door gebruik te maken van de deelfunctie in de FreeStyle-app.

Waar u de deelfunctie in de FreeStyle-app gebruikt, kunt u rapporten met uw persoonsgegevens en glucosegegevens naar uw zorgverlener sturen.

Als uw zorgverlener een Professioneel gebruikersaccount van het LibreView-gegevensbeheersysteem heeft aangemaakt, kan de zorgverlener het LibreView-gegevensbeheersysteem gebruiken om patiëntprofielen aan te maken en uw reader aan te sluiten op hun LibreView-gegevensbeheersysteemaccount om een patiëntrapport te bekijken en af te drukken, en om patiëntrapporten op afstand te bekijken en deze rapporten te delen met andere professionals in de praktijk.

Wanneer u uw zorgverleners toegang geeft tot uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount of wanneer uw zorgverlener een LibreView-gegevensbeheersysteemaccount voor u aanmaakt, zal Abbott (via het LibreView-gegevensbeheersysteem) uw persoonsgegevens verwerken namens uw zorgverlener om uw vitale belangen te beschermen zoals bepaald door uw zorgverlener. Abbott zal uw persoonsgegevens, waaronder gezondheidsinformatie, verwerken als een 'gegevensverwerker’ voor de gezondheidszorg die ze aan u verlenen om uw vitale belangen te beschermen en uw zorgverlener zal in deze gevallen de verwerker zijn van uw persoonsgegevens.

Abbott kan uw persoonsgegevens ook delen met uw zorgverlener als u toestemming heeft gegeven of zich heeft aangemeld om uw LibreView-gegevensbeheersysteem-account aan te sluiten op het elektronische medische dossiersysteem van uw zorgverlener als u zich in een land bevindt waar een dergelijke toestemming of aanmelding vereist is.

Als u zich in de Verenigde Staten bevindt, kan Abbott uw persoonsgegevens doorgeven aan uw zorgverlener of aan andere derden in overeenstemming met onze Abbott Diabetes Care-kennisgeving van Privacypraktijken, onder andere wanneer uw zorgverlener vraagt dat het LibreView-gegevensbeheersysteem een rapport van uw glucosegegevens rechtstreeks naar zijn elektronisch medisch dossiersysteem stuurt. Zie de secties getiteld +HIPAA-kennisgeving voor individuele gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika en +VS voor aanvullende informatie.

Wij hebben administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens, waaronder gezondheidsinformatie, te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige toegang, onbedoeld verlies, vernietiging, beschadiging, oneigenlijk gebruik, openbaarmaking en wijziging, inclusief het gebruik van cryptografische technologieën. Abbott beperkt de toegang tot persoonsgegevens door zijn medewerkers op ‘need-to-know’-basis. Persoonsgegevens, inclusief gezondheidsinformatie, zijn alleen toegankelijk voor naar behoren geautoriseerd personeel, met inachtneming van de beginselen van evenredigheid en noodzaak, en alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Houd er rekening mee dat geen enkele internet- of wifi-overdracht 100% veilig is. Wees daarom voorzichtig wanneer u persoonsgegevens, met name gezondheidsinformatie, uploadt naar uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount.

FreeStyle-sensoren verzenden persoonlijke glucose-informatie naar mobiele FreeStyle-apps en apparaten die NFC- (Near Field Communication)- en Bluetooth-technologieën gebruiken. NFC en Bluetooth zijn beide veilige middelen om informatie tussen apparaten te verzenden. NFC heeft een extra beveiligingsniveau omdat hiervoor een zeer dichte fysieke nabijheid vereist is. Versleutelde Bluetooth-verbindingen voor FreeStyle-sensoren worden tot stand gebracht tijdens een NFC-communicatie tussen een FreeStyle-sensor en een FreeStyle mobiele app of scanner.

Wees u ervan bewust dat het LibreView-gegevensbeheersysteem misschien niet beschikbaar is in perioden van routinematig onderhoud.

Voor LibreView-gebruikers: Indien noodzakelijk kan twee-factor-authenticatie vereist zijn om u aan te melden bij LibreView en om uw account bij het LibreView-gegevensbeheersysteem te voltooien. U kunt uw telefoonnummer, e-mailadres of een ander middel opgeven om als gebruiker van uw account te worden geverifieerd. U kunt uw "onthoud mij"-instellingen ook "resetten", zodat u de volgende keer dat u in LibreView inlogt weer wordt gevraagd om de tweefactorauthenticatie te voltooien.

Voor gebruikers van de FreeStyle-app: Voor het gebruik van de aangepaste alarmfunctie moet u mogelijk toegang verlenen tot de opslag van uw mobiele telefoon om het aangepaste alarm af te spelen.

U bent zelf verantwoordelijk voor bescherming tegen onbevoegde toegang tot uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount en apparaten. We raden u aan de toegang tot LibreView te beveiligen door uit te loggen, een sterk wachtwoord voor uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount te kiezen dat niemand anders kent of gemakkelijk kan raden, uw mobiele apparaat of computer extra te beveiligen door bijvoorbeeld een toegangswachtwoord, uw apparaat vergrendeld te houden wanneer het niet wordt gebruikt, en uw accountgegevens en wachtwoord geheim te houden. Abbott is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of uitgelekte wachtwoorden of voor door u veroorzaakte activiteiten op uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount door onbevoegde gebruikers. Als u denkt dat de beveiliging van uw account is aangetast, neen dan zo snel mogelijk contact met ons op, op DiabetesCarePrivacy@abbott.com.

Als u een land buiten de Verenigde Staten van Amerika als land van verblijf hebt geselecteerd, kan het af en toe nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens raadplegen, overdragen of inzien om u technische of andere klantenondersteuning te bieden in verband met het gebruik van uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount en/of om het LibreView-gegevensbeheersysteem te ondersteunen en te onderhouden. De persoonsgegevens kunnen bestaan uit uw naam, e-mailadres en, in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden, uw gezondheidsgerelateerde informatie, wanneer het technische probleem vereist dat het ondersteuningsteam dergelijke informatie bekijkt. Toegang tot persoonsgegevens gebeurt via een beveiligd netwerk vanuit de Verenigde Staten van Amerika en gebeurt alleen voor zover het voor ons noodzakelijk is om de vereiste technische of andere klantenondersteuning te verlenen, en/of om het LibreView-gegevensbeheersysteem te onderhouden.

Als u onze ondersteuning aanvraagt en uw gegevens over diagnostiek/probleemoplossing (inclusief gezondheidsinformatie) deelt, zullen we uw gegevens overdragen naar de Verenigde Staten van Amerika (voor meer informatie over het gebruik van diagnostische gegevens, zie hoofdstuk +Gebruik van diagnostische gegevens), voor zover het voor ons noodzakelijk is om u technische ondersteuning te kunnen bieden en een bredere analyse uit te kunnen voeren om systeemproblemen op te sporen. Wanneer we uw persoonlijke gegevens overdragen naar een ander land, zullen we ervoor zorgen dat de overdracht voldoet aan de wetten van het land waar u woont. Waar nodig zullen we bijvoorbeeld contractuele regelingen treffen die nauwgezet bepalen hoe uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen.

Wanneer u uw persoonlijke en gezondheidsgerelateerde informatie deelt met een persoon die u uitnodigt om de LibreLinkUp-app te gebruiken, gebruiken wij Pushy (als u een LibreLinkUp-appgebruiker bent in het vasteland van China) en Firebase Cloud Messaging (als u een LibreLinkUp-appgebruiker bent in een ander rechtsgebied dan het vasteland van China) om meldingen vanuit uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount te versturen naar de personen die via LibreLinkUp aan u gekoppeld zijn. Deze meldingen kunnen via de Verenigde Staten worden overgedragen.

Meer informatie over hoe we persoonsgegevens verwerken voor klantenondersteuningsdoeleinden is beschikbaar in het privacybeleid voor uw land van verblijf, dat toegankelijk is op https://www.diabetescare.abbott/worldwide-locations.html.

Daarnaast dragen wij ook van identificatie ontdane, gepseudonimiseerde, samengevoegde en/of geanonimiseerde gegevens over aan de Verenigde Staten, waarmee uw naam niet kan worden achterhaald, voor het uitvoeren van onderzoek zoals beschreven in de sectie getiteld +Onderzoek hierboven, en wij geven uw persoonsgegevens door (waar mogelijk van identificatie ontdaan, gepseudonimiseerd, samengevoegd en/of geanonimiseerd) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals beschreven in de sectie getiteld +Wettelijke vereisten inzake medische hulpmiddelen en andere zaken hierboven. In de Verenigde Staten van Amerika gelden mogelijk geen wetten inzake gegevensbescherming of privacy die gelijkwaardig zijn aan de wetten van uw land; wij treffen echter passende contractuele, technische en organisatorische waarborgen en aanvullende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en wij kunnen indien nodig aanvullende waarborgen toepassen om uw persoonsgegevens te blijven beschermen.

DOOR HET AANMAKEN VAN EEN LIBREVIEW-GEGEVENSBEHEERSYSTEEMACCOUNT EN DOOR HET BEVESTIGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING, INFORMEREN WE U OVER DEZE OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA EN OVER DE TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS, INCLUSIEF GEZONDHEIDSINFORMATIE, ALS UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN DAAROM VRAGEN OM TE KUNNEN REAGEREN OP EEN ONDERSTEUNINGSVERZOEK VAN U. DE WETGEVING IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA ZULLEN MOGELIJK GEEN EQUIVALENT NIVEAU VAN BESCHERMING BIEDEN VOOR UW PERSOONSGEGEVENS IN VERGELIJKING MET ZWITSERLAND, HET VERENIGD KONINKRIJK, EEN LAND IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE OF EEN ANDER LAND MET GEGEVENSBESCHERMINGS- OF PRIVACYWETGEVING WAARIN U WOONACHTIG BENT.

Abbott (of de aan Abbott gelieerde ondernemingen) kan u reclame- en marketinggerelateerde informatie toesturen of u verzoeken deel te nemen aan enquêtes over diabeteszorg of andere producten en diensten, u nieuws en nieuwsbrieven toesturen of u op de hoogte brengen van speciale aanbiedingen en promoties indien u (waar wettelijk verplicht) heeft aangegeven dergelijke communicatie te willen ontvangen of indien wij een legitieme reden hebben om u dit materiaal toe te zenden.

U kunt marketinginformatie ontvangen die is afgestemd op uw specifieke behoeften op basis van de informatie die is geüpload in of gekoppeld aan uw LibreView-gegevensbeheersysteem, zoals accountprofiel (naam, leeftijdsgroep, mobiel nummer, e-mailadres en land) met andere informatie die u mogelijk aan ons hebt verstrekt voor marketingdoeleinden, zoals uw adres, en als u een FreeStyle-appgebruiker bent het tijdstip van uw eerste sensorscan en de frequentie van het sensorgebruik, en of u diabetes type I of type II hebt, zodat wij u informatie kunnen sturen die voor u relevant is.

U krijgt de mogelijkheid om u voor dergelijke communicatie aan te melden (indien wettelijk vereist) wanneer u voor het eerst uw persoonsgegevens verstrekt en wanneer u inlogt op uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount. Nadat u zich hebt aangemeld, krijgt u ook de mogelijkheid om u af te melden van marketingberichten die u van ons krijgt. Deze materialen kunnen door ons of door een gelieerde onderneming van Abbott worden verzonden. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketinggerelateerde berichten door te klikken op de afmeldingslink in marketinggerelateerde communicatie of door contact met ons op te nemen via DiabetesCarePrivacy@abbott.com. Wij zullen afmeldingsverzoeken zonder onnodige vertraging verwerken.

Noch Abbott noch zijn gelieerde ondernemingen of licentiegevers zullen reclame- of marketinggerelateerde informatie naar kinderen sturen.

Abbott zal uw persoonsgegevens niet verkopen aan derde partijen voor directmarketingdoeleinden.

Als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketinggerelateerde informatie over diabeteszorg, kunnen wij u nog wel niet-marketinggerelateerde informatie blijven sturen, indien wettelijk vereist, zoals informatie over noodzakelijke systeem- en service-updates of kwesties met betrekking tot de veiligheid van gebruikers of producten.

Elke gebruiker moet zijn of haar geboortedatum en land opgeven zodat we kunnen vaststellen of de gebruiker een kind is volgens de wetgeving van het betreffende land. Als een geboortedatum wordt ingevoerd waaruit blijkt dat het een kind betreft, moet de gebruiker het e-mailadres van een ouder/voogd invoeren voordat een LibreView-gegevensbeheersysteemaccount wordt aangemaakt. De ouder/voogd moet instemmen met het gebruik van het LibreView-gegevensbeheersysteem door het kind. Na een dergelijke toestemming wordt voor de ouder/voogd een LibreView-gegevensbeheersysteemaccount aangemaakt voor gebruik door een kind.

Wanneer een kind functies uit het LibreView-gegevensbeheersysteem wil gebruiken die persoonsgegevens, waaronder gezondheidsinformatie, openbaar maken voor een andere partij, wordt dit voorkomen en mag het kind dit alleen doen na toestemming van zijn of haar ouder/voogd. Voordat een kind een dergelijke handeling kan uitvoeren, moet de ouder/voogd zijn of haar wachtwoord invoeren om deze functie te activeren. We zullen ouders/voogden een kennisgeving sturen via hun geregistreerde e-mailadres wanneer dergelijke instellingen zijn geopend. Het is de verantwoordelijkheid van de ouder/voogd om deze instellingen voor het kind te beheren.

Een ouder/voogd kan te allen tijde het verzamelen van de persoonsgegevens van een kind, inclusief gezondheidsinformatie, stopzetten, door Abbott via DiabetesCarePrivacy@abbott.com te verzoeken de LibreView-gegevensbeheersysteemaccount die door een kind wordt gebruikt, te verwijderen. Hierdoor zal het door het kind gebruikte account worden verwijderd, maar wij bewaren gegevens die reeds geanonimiseerd, samengevoegd, gepseudonimiseerd en/of van identificatie ontdaan zijn of die nog geanonimiseerd worden, voor de doeleinden die in de secties getiteld +Onderzoek en we moeten mogelijk bepaalde persoonsgegevens bewaren zoals wettelijk vereist wordt. Zie +Bewaren van persoonsgegevens voor meer informatie.

U kunt uw profielinformatie corrigeren (uw naam, mobiele telefoonnummer (wanneer van toepassing), land, geboortedatum (met uitzondering van kinderen), e-mailadres en wachtwoord) via de LibreView-gegevensbeheersysteemaccountinstellingen, of via de instellingen in de FreeStyle- of LibreLinkUp-app. We kunnen de sensormeetwaarden die u hebt geüpload in de LibreView-gegevensbeheersysteemaccount of andere gegevens die zijn geüpload vanaf een FreeStyle-reader niet corrigeren of wijzigen, maar zullen u helpen bij het verwijderen van uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount en een nieuwe voor u aanmaken, zodat u de juiste informatie opnieuw kunt laden.

Afhankelijk van uw woonplaats kunt u het recht hebben: (a) op inzage in de persoonsgegevens die we over u hebben; (b) ons te vragen onjuiste persoonsgegevens die we over u hebben te corrigeren; (c) alle persoonsgegevens die we over u hebben te wissen; (d) de verwerking van persoonsgegevens die we over u hebben te beperken of te staken; (e) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die we over u hebben; en/of (f) alle persoonsgegevens te ontvangen die u aan ons hebt verstrekt op basis van uw toestemming, in een gestructureerd en veel gebruikt machineleesbaar formaat of deze persoonsgegevens te laten overdragen naar een ander bedrijf met behulp van de exportfunctie in de LibreView-gegevensbeheersysteemaccount, waar toegankelijk. Houd er rekening mee dat Abbott niet wettelijk verplicht is systemen te gebruiken of te handhaven die technisch compatibel zijn met die van andere bedrijven. Misschien is het niet mogelijk dat Abbott uw persoonsgegevens rechtstreeks doorzendt naar een ander bedrijf.

Kinderen hebben misschien ook recht op inzage in de persoonsgegevens die over hen in het LibreView-gegevensbeheersysteem worden bewaard. Wanneer we een verzoek om inzage van persoonsgegevens van een kind ontvangen van de ouder/voogd van het kind, kunnen we rechtstreeks reageren naar de ouder/voogd van het kind. We proberen altijd de identiteit van een persoon die om inzage van informatie van een kind vraagt te verifiëren, of dit nu van het kind zelf is of van een ouder of voogd.

Om te vragen van deze rechten gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen via een van de methoden als genoemd in de sectie getiteld +Contact met ons opnemen.

Als u uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount wilt verwijderen, kunt u dit doen door in te loggen in uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount via www.libreview.com en de wisfunctie te gebruiken. Let op dat als u uw account verwijdert, alle gegevens in het LibreView-gegevensbeheersysteemaccount worden verwijderd, maar wij bewaren informatie die al geanonimiseerd, samengevoegd, gepseudonimiseerd en/of van identificatie ontdaan is of nog wordt, voor de doeleinden die uiteengezet zijn in de sectie getiteld +Onderzoek. Het is ook mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren wanneer de wet ons daartoe verplicht. Zie +Bewaren van persoonsgegevens voor meer informatie.

Nadat uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount is verwijderd, hebt u geen toegang meer tot het LibreView-gegevensbeheersysteem en is de verwijdering van uw account onomkeerbaar. U zult uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount dus niet opnieuw kunnen activeren of persoonsgegevens kunnen ophalen, inclusief gezondheidsinformatie. Daarom kan het verstandig zijn informatie die u misschien nog nodig hebt, te downloaden en op te slaan voordat u verzoekt om uw account uit het LibreView-gegevensbeheersysteem te verwijderen.

Als u ervoor hebt gekozen om uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccountgegevens met uw zorgverlener of met andere relaties te delen en u verwijdert vervolgens uw account, dan zullen deze personen uw glucosemetingen niet langer kunnen bekijken.

Houd er rekening mee dat als uw zorgverlener een eigen account heeft in het LibreView-gegevensbeheersysteem en een specifiek patiëntprofiel voor u heeft aangemaakt, de verwijdering van uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount mogelijk geen gevolgen heeft voor de door uw zorgverlener aangemaakte account of het patiëntprofiel.

Als u in de Verenigde Staten woont, kijk dan naar de sectie +VS voor aanvullende informatie met betrekking tot het verwijderen van uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount.

Abbott behoudt zich het recht voor om inactieve LibreView-gegevensbeheersysteemaccounts na zes (6) maanden te verwijderen. We zullen u hierover vooraf informeren door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat bij uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount hoort, zodat u de mogelijkheid hebt ervoor te zorgen dat uw account actueel en beschikbaar blijft voor uw gebruik.

LibreView kan koppelingen bevatten naar websites van derden. Toegang tot en gebruik van dergelijke gekoppelde websites worden niet beheerst door deze Privacyverklaring, maar door de privacyverklaringen van de websites van die derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatiepraktijken op de websites van deze derden.

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over onze privacypraktijken, of als u uw rechten wilt uitoefenen zoals uiteengezet in de sectie getiteld +Hoe kunnen professionele gebruikers persoonsgegevens inzien en/of corrigeren en wat zijn mijn rechten?, kunt u contact met ons opnemen door te klikken op de link "Contact met ons opnemen" op een van onze websites of een e-mail sturen naar DiabetesCarePrivacy@abbott.com. Voor vragen in verband met HIPAA neemt u contact met ons op: DiabetesCareHIPAA@abbott.com. U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres:

Attn: Privacy Officer
Abbott Diabetes Care Inc.
1420 Harbor Bay Parkway
Alameda, CA 94502
VS

Voor gebruikers in de EER, het VK en Zwitserland, zie de sectie +Europese Economische Ruimte, VK en Zwitserland hieronder voor aanvullende contactinformatie.

Voor Brazilië: Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over onze privacypraktijken, of als u een van uw rechten wilt uitoefenen die worden beschreven in de sectie +Hoe kunnen individuele gebruikers persoonsgegevens inzien en/of corrigeren en wat zijn mijn rechten?, kunt u contact met ons opnemen door te klikken op de link "Contact met ons opnemen" op een van onze websites of een e-mail te sturen naar onze lokale DPO, Juliana Ruggiero, op privacybrasil@abbott.com.

Attn: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905

In alle berichten aan ons moet u het e-mailadres vermelden dat u gebruikt hebt om uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount aan te maken en een gedetailleerde uitleg over uw verzoek opnemen.

Als wij onze privacyprocedures veranderen, zal een bijgewerkte versie van deze Privacyverklaring deze wijzigingen weergeven. U kunt per e-mail, via de FreeStyle-app of LibreLinkUp-app of wanneer u de volgende keer inlogt op LibreView, worden geattendeerd op updates van deze Privacykennisgeving. U wordt in kennis gesteld als er een nieuwe versie van deze Privacyverklaring is en u wordt gevraagd deze te lezen en te accepteren, zodat u uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount kunt blijven openen en gebruiken via LibreView, de FreeStyle-app of de LibreLinkUp-app.

Onverminderd uw rechten uit hoofde van de geldende wetgeving behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving deze Privacyverklaring bij te werken en te wijzigen in het licht van technologische ontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en goede zakelijke praktijken, voor zover deze de privacyprocedures niet wijzigen zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring.

Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen in de Privacyverklaring, moet u uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount verwijderen door in te loggen op uw account via www.libreview.com en de functionaliteit ‘Account wissen’ gebruiken. Zie +Bewaren van persoonsgegevens voor meer informatie.

Merk op dat alle persoonsgegevens, met inbegrip van gezondheidsinformatie die via het LibreView-gegevensbeheersysteem rechtstreeks door u aan ons is verstrekt, of die uw zorgverlener aan ons heeft doorgegeven, of die door u gedeeld wordt met uw zorgverlener via LibreView, ook kan worden beschermd door de Health Insurance Portability and Accountability Act of de implementerende regelgeving ("HIPAA") en Abbott kan uw persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met onze Abbott Diabetes Care-kennisgeving van Privacypraktijken die beschikbaar is op LibreView.

Als u uw persoonsgegevens, waaronder gezondheidsinformatie, rechtstreeks met ons of met uw zorgverlener deelt via het LibreView-gegevensbeheersysteem en u toestemming geeft om marketingberichten van Abbott te krijgen, machtigt u Abbott hiermee om uw persoonsgegevens te gebruiken en bekend te maken, zodat Abbott (of gelieerde ondernemingen) u reclame- en marketinginformatie kan sturen over diabeteszorg of andere producten en diensten. U begrijpt dat nadat uw informatie is bekendgemaakt overeenkomstig deze machtiging, deze opnieuw bekend gemaakt kan worden en misschien niet langer beschermd is door HIPAA. U begrijpt dat noch Abbott, noch uw zorgverleners uw behandeling, betaling, inschrijving voor verzekering en of u in aanmerking komt voor voordelen, afhankelijk mogen stellen van uw keuze om marketingberichten van Abbott te ontvangen. Deze machtiging blijft van kracht zo lang u persoonsgegevens rechtstreeks deelt met ons of met uw zorgverlener via de LibreView-gegevensbeheersysteemaccount en toestemming geeft om marketingberichten te ontvangen. U begrijpt dat u deze machtiging op elk moment kunt intrekken door u af te melden voor het ontvangen van marketingberichten door op de afmeldingslink te klikken onder aan door ons gestuurde marketinggerelateerde e-mails, door uw LibreView-voorkeuren te wijzigen of door contact met ons op te nemen via DiabetesCareHIPAA@abbott.com. Deze intrekking is echter alleen van toepassing voor zover we hierop nog geen actie hebben ondernomen.

+LANDSPECIFIEKE BEPALINGEN

Sommige functies binnen Abbott kunnen werken als een "Betrokken entiteit" ingevolge de Health Insurance Portability and Accountability Act en de daarbij behorende uitvoeringsverordeningen ("HIPAA") en kunnen alle persoonsgegevens van patiënten, inclusief gezondheidsinformatie, die u rechtstreeks of via het LibreView-gegevensbeheersysteem aan ons verstrekt, gebruiken voor het verbeteren van advies over behandeling aan patiënten die de FreeStyle-productreeks en/of de LibreLinkUp-app en/of LibreView van Abbott gebruiken. Abbott kan persoonsgegevens van patiënten, waaronder gezondheidsinformatie, die rechtstreeks of via het LibreView-gegevensbeheersysteem aan ons worden verstrekt, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met onze Abbott Diabetes Care-kennisgeving van Privacypraktijken. Abbott kan bijvoorbeeld uw persoonsgegevens delen wanneer uw zorgverlener vraagt dat het LibreView-gegevensbeheersysteem een rapport van uw glucosegegevens rechtstreeks naar zijn elektronisch medisch dossiersysteem stuurt.

Als u ervoor kiest uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount te wissen, kan Abbott alle persoonsgegevens van u als patiënt, inclusief gezondheidsinformatie, die u rechtstreeks of via het LibreView-gegevensbeheersysteem aan ons verstrekt, bewaren voor het verbeteren van advies over behandeling aan patiënten die de FreeStyle-productreeks of de LibreLinkUp-app van Abbott gebruiken. Zie +Bewaren van persoonsgegevens voor meer informatie.

Neem contact op met DiabetesCareHIPAA@abbott.com als u vragen hebt over uw HIPAA-rechten.

Als u in Californië woont, zie dan ook de sectie +Californië van deze Privacyverklaring.

Volgens de California Civil Code Hoofdstuk 1798.83 mogen inwoners van de staat Californië bij bepaalde ondernemingen waarmee de inwoner van Californië een vastgestelde zakelijke relatie heeft, een lijst opvragen van alle derden waaraan het bedrijf gedurende het voorgaande kalenderjaar bepaalde persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt voor directe marketingdoeleinden. Abbott is slechts eenmaal per kalenderjaar verplicht te antwoorden op een verzoek van een klant. Voor een dergelijk verzoek stuurt u een brief naar Abbott Diabetes Care Inc., Attn: Privacy Officer, 1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502, VS. Vermeld in uw verzoek dat u een inwoner van Californië bent en geef een actueel adres in Californië op waar wij onze reactie naar toe kunnen sturen. Denk eraan dat niet alle informatie-uitwisseling onder de vereisten volgens de Privacyrechten van Californië vallen, wij zullen alleen reageren op de informatie-uitwisseling die hieronder valt.

Voor persoonsgegevens die via het LibreView-gegevensbeheersysteem zijn verzameld, gelden de bepalingen van de HIPAA (zie voor meer informatie +VS); als u echter nog vragen hebt over de naleving door Abbott van de California Consumer Privacy Act (CCPA) en uw rechten onder de CCPA, bezoek dan https://www.abbott.com/privacy-policy.html.

De Public Information Access Agency, in zijn hoedanigheid als toezichthoudend orgaan van Wet nr. 25.326, heeft zeggenschap over alle beschuldigingen en klachten die zijn ingediend door diegenen die zijn aangetast in hun rechten ten aanzien van schendingen van geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Als u een klacht wilt indienen over een schending van de Privacywet, de Australian Privacy Principles ("APP's") of een privacyverordening die op ons van toepassing is, of als u vragen of zorgen heeft over onze Privacyverklaring, dan wel de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven genoemde contactinformatie. Wij zullen redelijke stappen nemen om uw klacht te onderzoeken en u daar een antwoord op te geven.

Als u na deze procedure niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij het Bureau van de Informatiecommissaris. Zie http://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints voor de relevante klachtenformulieren of neem contact op met het Bureau van de Informatiecommissaris. Het is niet waarschijnlijk dat we uw persoonsinformatie in het buitenland openbaar zullen maken, behalve voor zover dit is toegestaan volgens de Privacywet 1988 (Cth), tenzij wij u anders schriftelijk kenbaar maken. We kunnen uw persoonsgegevens overdragen naar de Verenigde Staten. U stemt in met die openbaarmaking en gaat ermee akkoord dat door die toestemming te geven Australian Privacy Principle 8.1 niet langer van toepassing is en wij niet langer verplicht zijn redelijke stappen te nemen om te zorgen dat de buitenlandse ontvanger de APP's ten aanzien van die informatie niet schendt.

In het geval van updates in dit privacybeleid die inhouden dat er opnieuw toestemming moet worden verkregen, krijgt u bericht via de contacten die u ons heeft verstrekt.

Toestemming: Teneinde persoonsinformatie met betrekking tot uw gezondheid te verwerken, moet u Abbott uitdrukkelijk toestemming geven om het LibreView-gegevensbeheersysteem te mogen gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door in te loggen op uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount via www.libreview.com en de functionaliteit Account wissen te gebruiken. Zie +Bewaren van persoonsgegevens voor meer informatie.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Abbott verwerkt uw informatie op de volgende wettelijke gronden zoals uiteengezet in de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

 • Toestemming voor het verwerken van gezondheidsinformatie als u een LibreView-gegevensbeheersysteemaccount aanmaakt, om u te helpen uw diabetes te controleren. Als u geen toestemming geeft, kunnen wij u geen LibreView-gegevensbeheersysteemaccount verstrekken.
 • Toestemming voor het verwerken van gezondheidsinformatie als u contact opneemt met onze klantenservicelijn met betrekking tot een van de producten uit de FreeStyle-productreeks of het LibreView-gegevensbeheersysteem of diensten, en van uw gezondheidsinformatie als dit noodzakelijk voor ons is om antwoord te geven op uw vragen of uw verzoek om ondersteuning, zoals het oplossen van werkingsproblemen of wanneer het nodig is om uw informatie te delen met onze derden-verwerkers om serviceproblemen op te lossen. Als u geen toestemming geeft, is het mogelijk dat onze klantenondersteuning uw vragen of ondersteuningsprobleem niet kan oplossen.
 • Toestemming wanneer u uw gegevens over diagnostiek/probleemoplossing (inclusief gezondheidsinformatie) met ons deelt indien nodig, zodat wij kunnen reageren op uw verzoek om ondersteuning, zoals diagnostiek en het oplossen van werkingsproblemen. Als u geen toestemming geeft, is het mogelijk dat onze klantenondersteuning uw ondersteuningsprobleem niet kan oplossen.
 • Toestemming wanneer u uw persoonsgegevens deelt met uw zorgverlener, ook wanneer u ervoor kiest om uw persoonsgegevens en gezondheidsgerelateerde informatie te delen met de systemen voor elektronische medische dossiers van uw zorgverlener. Als u geen toestemming geeft, zullen uw gegevens niet worden gedeeld met uw zorgverlener.
 • Geef toestemming wanneer u uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgerelateerde informatie, deelt met derden wanneer u de deelfunctie in de FreeStyle-app gebruikt. Als u geen toestemming geeft, kunt u uw gegevens niet delen via deze functionaliteit.
 • De rechtmatige, zakelijke belangen van Abbott en toestemming wanneer we gegevens van identificatie ontdoen, pseudonimiseren, samenvoegen en/of anonimiseren om onderzoek uit te voeren en om beter te begrijpen hoe u omgaat met en het LibreView-gegevensbeheersysteem gebruikt, met inbegrip van de functionaliteit en functies.
 • De rechtmatige belangen van Abbott en toestemming voor het genereren en naar u opsturen van op maat gemaakte marketinginformatie, op basis van de geüploade informatie (inclusief gezondheidsinformatie) of in verband met uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount, van uw plaatselijke Abbott-bedrijf. U krijgt de mogelijkheid om u voor dergelijke communicatie aan te melden. Als u zich aanvankelijk hebt aangemeld, krijgt u ook de mogelijkheid om u af te melden van marketingberichten die u van ons krijgt.
 • Publiek belang op het gebied van volksgezondheid, met inbegrip van of u een vergoeding ontvangt of anderszins recht hebt op publieke financiering voor gebruik van de medische hulpmiddelen van Abbott, om de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van medische hulpmiddelen en systemen te controleren en te verbeteren, om kwaliteitsverbeteringen of nieuwe ontwikkelingen te identificeren en te implementeren en wanneer we informatie van uw sensor, uw mobiele apparaat of uw gebruik van het LibreView-gegevensbeheersysteem gebruiken om ons te helpen bij het oplossen van problemen of verbeteren van het LibreView-gegevensbeheersysteem.
 • Publiek belang op het gebied van de volksgezondheid en toestemming om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren wanneer we informatie in het LibreView-gegevensbeheersysteem van identificatie ontdoen, pseudonimiseren, anonimiseren, en/of samenvoegen. We doen ook onderzoek naar geanonimiseerde gegevens die niet onderhevig zijn aan de wetgeving inzake gegevensbescherming in Brazilië, de EU, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland.
 • Publiek belang op het gebied van volksgezondheid wanneer we gegevens over diagnoses/probleemoplossing die u met ons deelt van identificatie ontdoen, pseudonimiseren en/of samenvoegen om een bredere analyse uit te voeren om systeemproblemen op te sporen.
 • Wettelijke vereisten gerelateerd aan de regelgeving, kwaliteit en veiligheid en markttoezicht van medische apparaten.

Uw rechten: Als u enige van uw hierboven beschreven rechten als genoemd in de sectie getiteld +Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien en/of corrigeren en wat zijn mijn rechten? wilt uitoefenen en contact met ons opneemt via e-mail, vermeld dit dan in de onderwerpregel (bijvoorbeeld, "Verzoek om correctie" of "Verzoek om verwijdering", of andere rechten, al naar gelang) van de e-mail. We zullen ons best doen om tijdig op alle redelijke verzoeken te reageren of in ieder geval in overeenstemming met eventuele van toepassing zijnde wettelijke vereisten. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsfunctionaris als u niet tevreden bent met een aspect van de verwerking van uw persoonsgegevens door Abbott.

Toestemming: Teneinde persoonsinformatie met betrekking tot uw gezondheid te verwerken, moet u Abbott uitdrukkelijk toestemming geven om het LibreView-gegevensbeheersysteem te mogen gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door in te loggen op uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount via www.libreview.com en de functionaliteit Account wissen te gebruiken. Zie +Bewaren van persoonsgegevens voor meer informatie.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Abbott verwerkt uw informatie op de volgende wettelijke gronden als genoemd in de AVG:

 • Expliciete toestemming voor het verwerken van gezondheidsinformatie als u een LibreView-gegevensbeheersysteemaccount aanmaakt, om u te helpen uw diabetes te controleren, of voor een persoon voor wie u zorgt, en/of voor gebruik door een kind als u een ouder of voogd bent (AVG artikel 6(1)(a) and 9(2)(a)).
 • Expliciete toestemming voor het verwerken van gezondheidsinformatie als u contact opneemt met onze klantenondersteuning met betrekking tot een van de producten uit de FreeStyle-productreeks of het LibreView-gegevensbeheersysteem of -diensten, wanneer noodzakelijk voor ons om antwoord te kunnen geven op uw vragen of uw verzoek om ondersteuning, zoals het oplossen van werkingsproblemen of wanneer het nodig is om uw informatie te delen met onze derden-gegevensverwerkers om een serviceprobleem op te lossen (AVG artikel 6(1)(a) and 9(2)(a)).
 • Expliciete toestemming wanneer u uw diagnostische-/probleemoplossingsgegevens (met inbegrip van gezondheidsgerelateerde gegevens) met ons deelt indien dit noodzakelijk is voor ons om te reageren op uw verzoek om ondersteuning, zoals diagnostiek en het oplossen van werkingsproblemen, zoals verder beschreven in de sectie getiteld +Gebruik van diagnostische gegevens (AVG artikel 6(1)(a) and 9(2)(a)).
 • Expliciete toestemming wanneer u uw persoonsgegevens deelt met uw zorgverlener, ook wanneer u ervoor kiest om uw persoonsgegevens en gezondheidsgerelateerde informatie te delen met de systemen voor elektronische medische dossiers van uw zorgverlener, in elk geval via uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount.
 • Expliciete toestemming wanneer u uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgerelateerde informatie, deelt met derden wanneer u de deelfunctie in de FreeStyle-app gebruikt, (AVG artikel 6(1)(a) and 9(2)(a)).
 • De legitieme zakelijke belangen van Abbott, of waar vereist door de wetgeving van de EU-lidstaten, uitdrukkelijke toestemming wanneer we gegevens pseudonimiseren, aggregeren en/of anonimiseren om onderzoek te doen en om beter te begrijpen hoe u omgaat met en gebruikmaakt van het LibreView-gegevensbeheersysteem, inclusief de functionaliteit en functies ervan beschreven in de sectie met de titel +Onderzoek hierboven (AVG 6(1) (f) of 6(1)(a)).
 • De legitieme belangen van Abbott of, indien wettelijk vereist, uitdrukkelijke toestemming om marketinginformatie op maat voor te bereiden en u toe te sturen, op basis van de geüploade gegevens (met inbegrip van gezondheidsgerelateerde informatie, zoals of u diabetes type I of type II hebt) of gekoppeld met uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount om ervoor te zorgen dat u voor u relevante informatie ontvangt, van uw lokale Abbott-bedrijf zoals beschreven in de sectie getiteld +De wijze waarop Abbott marketing- en ander materiaal verstuurt hierboven. Als u zich aanvankelijk hebt aangemeld, krijgt u ook de mogelijkheid om u af te melden van marketingberichten die u van ons krijgt (AVG, Artikel 6(1)(a) en 9(2)(a)).
 • Expliciete toestemming om uw persoonlijke informatie te combineren met andere informatie die we over u hebben om u een gepersonaliseerde service te bieden, u en uw voorkeuren beter te begrijpen en onze interacties met u te verbeteren, ook wanneer we gegevens samenvoegen, anonimiseren, pseudonimiseren en/of van identificatie ontdoen om inzicht te krijgen in en te leren over het gedrag van onze klanten, zoals verder uitgelegd in de sectie met de titel +Gebruik van persoonsgegevens hierboven (AVG 6(1)(a) en 9(2)(a)).
 • Indien vereist door de wetgeving van een EU-lidstaat, uitdrukkelijke toestemming wanneer wij u enquêtes sturen waarvan het resultaat kan worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden (AVG artikel 6(1)(a) en 9(2)(a)).
 • Algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid wanneer u een vergoeding ontvangt of anderszins recht hebt op overheidsfinanciering voor het gebruik van de medische hulpmiddelen van Abbott, zoals verder beschreven in de sectie getiteld +Wettelijke vereisten inzake medische hulpmiddelen en andere zaken (AVG artikel 6(1)(c) en 9(2)(i)).
 • Algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, zoals het waarborgen van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor medische hulpmiddelen, met inbegrip van het toezicht op en de verbetering van de kwaliteit, beveiliging en doeltreffendheid van medische hulpmiddelen en systemen, het repareren of verbeteren van het LibreView-gegevensbeheersysteem, en gerelateerde wettelijke vereisten met betrekking tot het toezicht na het in de handel brengen van medische hulpmiddelen, zoals verder beschreven in de sectie getiteld +Wettelijke vereisten inzake medische hulpmiddelen en andere zaken hierboven (AVG artikel 6(1)(c) en 9(2)(i), indien niet op toestemming gebaseerd).
 • Waar nodig om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op basis van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat of, waar vereist door de wetgeving van een EU-lidstaat, uitdrukkelijke toestemming wanneer we gezondheidsgerelateerde gegevens pseudonimiseren en/of samenvoegen in het LibreView-gegevensbeheersysteem, zoals verder beschreven in de sectie getiteld +Onderzoek hierboven (AVG artikel 9(2)(a) of 9(2)(j)).
 • Algemeen belang op het gebied van volksgezondheid wanneer wij diagnostische-/probleemoplossingsgegevens die u met ons deelt van identificatie ontdoen, pseudonimiseren en/of samenvoegen om bredere analyses uit te voeren om systematische problemen op te sporen zoals verder beschreven in de sectie +Gebruik van diagnostische gegevens hierboven (AVG 6(1)(e) en 9(2)(i)).
 • Wettelijke vereisten gerelateerd aan de regelgeving, kwaliteit en veiligheid en markttoezicht van medische apparaten, zoals nader beschreven in de sectie getiteld +Wettelijke vereisten inzake medische hulpmiddelen en andere zaken (AVG, artikel 6(1)(c), en 9(1)(i)).

Uitsluitend voor Italië - waar hierboven wordt verwezen naar de rechtmatige grondslag van AVG artikel 6 en AVG artikel 9, moet u alleen de verwijzingen naar AVG artikel 9 voor de rechtmatige grondslag inzien.

Functionaris voor gegevensbescherming: De contactgegevens van onze Europese functionaris voor gegevensbescherming en andere nuttige contactinformatie zijn beschikbaar op www.eu-dpo.abbott.com.

Uw rechten: Als u enige van uw hierboven beschreven rechten als genoemd in de sectie getiteld +Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien en/of corrigeren en wat zijn mijn rechten? wilt uitoefenen en contact met ons opneemt via e-mail, vermeld dit dan in de onderwerpregel (bijvoorbeeld, "Verzoek om correctie" of "Verzoek om verwijdering", of andere rechten, al naar gelang) van de e-mail. We zullen ons best doen om tijdig op alle redelijke verzoeken te reageren of in ieder geval in overeenstemming met eventuele van toepassing zijnde wettelijke vereisten. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsfunctionaris als u niet tevreden bent met een aspect van de verwerking van uw persoonsgegevens door Abbott.

Het is mogelijk dat wij toegang moeten hebben tot persoonsgegevens in het LibreView-gegevensbeheersysteem en/of deze gegevens moeten overdragen, en in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden gezondheidsgerelateerde informatie, zoals uitgelegd in +Grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens via een beveiligd netwerk vanuit de Verenigde Staten van Amerika, voor zover dat nodig is om u technische ondersteuning te bieden of om problemen met het LibreView-gegevensbeheersysteem op te lossen. Dergelijke grensoverschrijdende overdrachten vinden alleen plaats waar dit vereist is, worden per geval bekeken, en zijn in overeenstemming met de uitzondering uiteengezet in artikel 49(b) van de AVG, aangezien de overdrachten beperkt zijn tot de overdracht die wij nodig hebben om ons contract met u uit te voeren voor de levering van een LibreView-gegevensbeheersysteemaccount voor individuele gebruikers. Wij dragen ook diagnostische-/probleemoplossingsgegevens (met inbegrip van gezondheidsgerelateerde gegevens) over aan de Verenigde Staten, zoals verder beschreven in +Gebruik van diagnostische gegevens. Dergelijke grensoverschrijdende overdrachten vinden alleen plaats waar dit vereist is, worden per geval bekeken, en zijn in overeenstemming met de uitzondering uiteengezet in artikel 49(1)(b) van de AVG, aangezien de overdrachten beperkt zijn tot de overdracht die wij nodig hebben om ons contract met u uit te voeren voor de levering van een LibreView-gegevensbeheersysteemaccount voor individuele gebruikers.

Wij dragen ook persoonsgegevens over aan de Verenigde Staten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals verder beschreven in +Grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens en +Wettelijke vereisten inzake medische hulpmiddelen en andere zaken. Dergelijke grensoverschrijdende overdrachten vinden plaats op grond van de uitzondering uiteengezet in artikel 49, lid 1, onder d), van de AVG, omdat het in het algemeen belang is dat Abbott haar wettelijke verplichtingen nakomt.

Abbott heeft de volgende lokale vertegenwoordigers in de EU en het VK aangesteld:

Land Naam vertegenwoordiger Adres vertegenwoordiger
Oostenrijk Abbott Gesellschaft m.b.H. Perfektastraße 84A 1230 Wenen, Oostenrijk
België Luxemburg Abbott S.A. Einstein 14, 1300 Waver, België
Tsjechische Republiek Kroatië Abbott Laboratories, s.r.o. Prague 6 Hadovka Office Park Evropská 2591/33d, Praag 160 00, Tsjechische Republiek
Denemarken Abbott A/S Emdrupvej 28 C DK – 2100 Kopenhagen, Denemarken
Finland Abbott OY Pihatorma 1AFIN 02240 ESPOO, Finland
Frankrijk Abbott France S.A.S Batiment Florence, 3 Place Gustave Eiffel, Rungis 94518, Frankrijk
Duitsland Abbott GmbH Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Duitsland
Griekenland Abbott Laboratories (Hellas) A.B.E.E.E. Vouliagmesis Ave 512, 174 56 Alimos, Griekenland
Hongarije Abbott Laboratories (Hungary) Health Products and Medical Equipment Trading and Servicing Limited Liability Company 1095 Budapest, Lechner Odon fasor 7, Boedapest 1106, Hongarije
Ierland Abbott Laboratories, Ireland, Limited 4051 Kingswood Drive, City West Business Campus, Dublin 24, Ierland
Italië Abbott S.R.L. Viale Giorgio Ribotta n.9, 00144 Rome, Italia
Nederland Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp, Nederland
Polen Abbott Laboratories Poland Sp z.o.o. ul. Postepu 21 b, 02-676, Warschau, Polen
Portugal Abbott Laboratorios, Limitada da Alfragide 67, Alfrapark D, Amadora 2610-008, Portugal
Roemenië Abbott Laboratories SA Abbott Diabetes Care, Romania, Bucuresti 014459, sector 1, Floreasca Business Park, Calea Floreasca 169 A, Corp B, Roemenië
Slowakije Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. Karadzicova 10, 821 08 Bratislava 2, Slowaakse Republiek
Spanje Abbott Laboratories, S.A. Costa Brava 13, 28034 Madrid, Spanje
Zweden Abbott Scandinavia AB Hemvarnsgatan 9, 171 54 Solna, Zweden
Verenigd Koninkrijk Abbott Laboratories Ltd. Abbott House, Vanwall Business Park, Vanwall Road, Maidenhead, Berkshire SL6 4XE, Verenigd Koninkrijk

Voor een algemene verwerking van uw persoonsgegevens door Abbott is uw toestemming vereist. Door de voorwaarden van deze Privacyverklaring te accepteren wordt u geacht ook in te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens als hierin beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door in te loggen op uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount via www.libreview.com en de functionaliteit Account wissen te gebruiken. Zie +Bewaren van persoonsgegevens voor meer informatie.

Door deze Privacyverklaring te accepteren of ermee akkoord te gaan, wordt u geacht op de hoogte te zijn gesteld van en uitdrukkelijk ingestemd te hebben met alle inhoud hierin. Voor gebruikers jonger dan 14 jaar moet toestemming worden gegeven door hun voogd. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door in te loggen op uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount via www.libreview.com en de functionaliteit Account wissen te gebruiken. Zie +Bewaren van persoonsgegevens voor meer informatie.

Wij zijn niet wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het verzamelen, gebruiken of verwerken van uw persoonsgegevens (met uitzondering van medische gezondheidsinformatie) onder de volgende omstandigheden:

 • Als de informatie noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract; of noodzakelijk is voor personeelsbeheer dat wordt uitgevoerd in overeenstemming met de arbeidsregels en -voorschriften van de werkgever of collectieve arbeidsovereenkomsten die zijn ondertekend volgens de wet;
 • Als de informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van wettelijk voorgeschreven taken of verplichtingen;
 • Als de informatie noodzakelijk is om te reageren op volksgezondheidsincidenten of andere openbare noodsituaties;
 • Als de informatie moet worden verwerkt voor nieuwsverslaggeving en toezicht op de publieke opinie in het algemeen belang;
 • Verwerking van reeds openbaar gemaakte persoonsgegevens binnen de grenzen van het redelijke en in overeenstemming met de vereisten van de Chinese wet op de bescherming van persoonsgegevens;
 • Andere ​​door wet- en regelgeving toegestane omstandigheden.

Naast andere rechten die u hebt op grond van deze Privacyverklaring, hebt u mogelijk de volgende aanvullende rechten:

 • Het recht om uw toestemming in te trekken - wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - u hebt in bepaalde omstandigheden het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking zonder menselijke tussenkomst.

Als u vragen hebt of een van deze rechten wilt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsinformatie, zoals uiteengezet in de Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via +Contact met ons opnemen. Wij zullen ons best doen om tijdig te reageren op alle redelijke verzoeken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten. Wij kunnen een redelijke administratieve vergoeding vragen voor herhaalde verzoeken binnen 3 maanden.

Wij zullen uw verzoeken mogelijk niet verwerken als ze onredelijk of herhaald zijn. Wij kunnen geen gehoor geven aan uw verzoek als:

 • uw verzoek betrekking heeft op onze verplichtingen onder toepasselijke wet- en regelgeving;
 • uw verzoek rechtstreeks betrekking heeft op de nationale veiligheid of de nationale defensiebeveiliging;
 • uw verzoek rechtstreeks betrekking heeft op de openbare veiligheid, de volksgezondheid, aanzienlijke openbare belangen;
 • uw verzoek rechtstreeks betrekking heeft op strafrechtelijk onderzoek, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging;
 • er voldoende bewijs is om aan te tonen dat u het verzoek te kwader trouw doet of misbruik maakt van uw recht;
 • uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsinformatie vereist is om de fundamentele rechten en belangen van individuen te beschermen (zoals het recht op leven en eigendom), waar het verkrijgen van toestemming onuitvoerbaar zou zijn;
 • reageren op uw verzoek de rechtmatige belangen van u of andere personen of organisaties ernstig zou schaden; of
 • uw verzoek onze handelsgeheimen betreft.

Wij beschikken over een uitgebreid beveiligingsprogramma dat in alle opzichten voldoet aan de toepasselijke wet- en branchepraktijken om uw persoonsgegevens (inclusief gezondheidsinformatie) te beschermen. Wij zullen alle commercieel redelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat wij persoonsgegevens, met inbegrip van gezondheidsgerelateerde informatie, verzamelen die niet relevant zijn voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring, en bewaren uw persoonsgegevens (inclusief gezondheidsinformatie) alleen gedurende de geldende bewaarperiode of een langere periode zoals vereist door toepasselijke wetgeving. Wij zullen informatie over het veiligheidsrisico en de beoordeling van de impact van beveiliging van persoonsgegevens bijwerken en publiceren zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Indien er zich een beveiligingsincident voordoet met betrekking tot uw persoonsgegevens (inclusief gezondheidsinformatie), zullen wij u tijdig informeren zoals vereist door de toepasselijke wetgeving per e-mail of andere beschikbare contactmethoden over het volgende: algemene informatie over het incident en de mogelijke impact, de herstelmaatregelen die we hebben getroffen en zullen treffen, de dingen die u moet doen om de risico's te beperken en de impact te herstellen. In de tussentijd kunnen we een dergelijk incident en de herstelmaatregelen als vereist aan de regelgevende instantie melden.

Zoals vermeld in de secties +Openbaarmaking van persoonsgegevens door ons en +Hoe u informatie kunt delen met uw zorgverstrekker en anderen, kunnen wij uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgerelateerde informatie, delen met derden, wanneer u ons daar uitdrukkelijk om hebt gevraagd en/of ons daarvoor toestemming hebt gegeven of wanneer de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

Voordat wij uw persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgerelateerde informatie, met derden delen, zullen wij:

a) u informeren over het doel van het delen van persoonsgegevens, het type ontvanger van de gegevens en de mogelijke gevolgen, en vooraf uw toestemming vragen;

(b) naast de onder (a) genoemde informatie zullen wij u voorafgaand aan het delen van gevoelige persoonsgegevens op de hoogte stellen van de inhoud van de betreffende gevoelige persoonsgegevens en van de identiteit van de ontvanger van de gegevens en de mate waarin deze in staat is de gegevens te beveiligen, en zullen wij hiervoor uw aparte toestemming vragen.

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens, inclusief uw gezondheidsgerelateerde informatie, delen met onze derde partij H2, Inc. ("H2S"), een in Taiwan gevestigd bedrijf dat digitale diabetescoaching en oplossingen voor diabetesbeheer aanbiedt, om zijn mobiele applicatie voor zijn gebruikers mogelijk te maken. Als gebruiker van de mobiele applicatie van H2S kunt u door het delen van uw persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgerelateerde informatie die in uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount is opgeslagen, de volgende diensten van H2S ontvangen in de mobiele applicatie van H2S waar u zich bevindt: geautomatiseerde coachingberichten op basis van uw persoonsgegevens, waaronder uw gezondheidsgerelateerde informatie en inzichten en begeleiding over hoe u uw gedrag rond dieet en lichaamsbeweging kunt veranderen.

Gevoelige persoonsgegevens die kunnen worden gedeeld met H2S bevat gezondheidsgerelateerde informatie van uw sensor of apparaat, zoals hoe vaak u uw sensor scant of gebruikt, uw gebruik van apparaten, glucosestreefwaarden, glucosewaarden, geregistreerde insuline, geregistreerd voedsel, geregistreerde lichaamsbeweging en andere geregistreerde notities; informatie over sensorgeneratie, sensorstart en sensoreinde (indien van toepassing);

Uw toegang tot en gebruik van de mobiele applicatie van H2S worden niet beheerst door deze Privacyverklaring, maar door de privacyverklaring van H2S.

H2S beschikt over een uitgebreid beveiligingsprogramma dat in alle opzichten voldoet aan de toepasselijke wet- en branchepraktijken om uw persoonsgegevens, inclusief uw gezondheidsinformatie, te beschermen.

Als er een wezenlijke wijziging is in deze Privacyverklaring, kunnen we de wijzigingen publiceren in de vorm van een openbare aankondiging.

Persoonsgegevens, inclusief gezondheidsinformatie die door ons is gegenereerd en verzameld in China (behalve Hongkong, Macau en Taiwan), worden opgeslagen in China (behalve Hongkong, Macau en Taiwan). Aangezien Abbott wereldwijd opereert, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan en worden ingezien door entiteiten buiten China (behalve Hongkong, Macau en Taiwan). De soorten persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgerelateerde informatie die kunnen worden gedeeld of overgedragen, omvat alle persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgerelateerde informatie, verzameld door LibreView-gegevensbeheersysteem of aan ons verstrekt door u of uw voogden; en de ontvangers van uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgerelateerde informatie, kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Abbott Laboratories Trading (Shanghai) Co., Ltd., gevestigd te F31, Ciro's Plaza, 388 NanJing West Road, Shanghai P.R. China, en ons moederbedrijf Abbott Labs in de VS. Voordat wij uw persoonsgegevens overdragen buiten China zullen wij u op de hoogte stellen van de namen en contactgegevens van de overzeese ontvangers van de gegevens, het doel van de verwerking, de verwerkingsmethoden, de soorten persoonsgegevens die zullen worden verwerkt, en de kanalen en procedures via welke u uw wettelijke rechten jegens de overzeese ontvangers van de gegevens kunt uitoefenen, en zullen wij uw afzonderlijke toestemming hiervoor verkrijgen. Als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor onderzoek, worden deze van identificatie ontdaan, gepseudonimiseerd, samengevoegd en/of geanonimiseerd, zodat deze u niet bij naam kunnen identificeren. Tenzij verwijdering wettelijk verplicht is of op verzoek van de gebruiker plaatsvindt, kan Abbott alle persoonsgegevens, inclusief gezondheidsinformatie, die u of uw voogd ons via het LibreView-gegevensbeheersysteem verstrekt, bewaren om de behandelingsrichtlijnen te verbeteren voor uw gebruik van Abbotts FreeStyle-productreeks en/of de LibreLinkUp-app.

Het is belangrijk bij het aanmelden voor een LibreView-gegevensbeheersysteemaccount dat u Frankrijk selecteert als land waar u woont, omdat dit bepaalt waar uw gegevens worden opgeslagen. Als u een ander land heeft aangeduid dan het land waar u woont, mag u de installatie niet voltooien. Ga dan terug naar www.libreview.com en klik op "Aanmelden". De verwerkingsverantwoordelijke voor uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount is Abbott Diabetes Care, Inc., 1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, California 94502 Verenigde Staten. Onze lokale vertegenwoordiger is Abbott France (Diabétologie), S.A.S., Batiment Florence, 3 Place Gustave Eiffel, Rungis 94518, Frankrijk Abbott deelt persoonsgegevens voor de facturatie van de telegeneeskundige handelingen met zijn verwerker Lomaco et AGPS in het kader van het Franse socialezekerheidsstelsel.

Als u Duitsland selecteert als uw land van verblijf, wordt alle persoonlijke en gezondheidsgerelateerde informatie die naar het LibreView-gegevensbeheersysteem wordt geüpload, opgeslagen op Amazon Web Services-servers (AWS) in Duitsland. De verwerkingsverantwoordelijke voor uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount is Abbott Diabetes Care, Inc., 1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, California 94502 Verenigde Staten. Onze lokale vertegenwoordiger is Abbott GmbH, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Duitsland.

Verzamelen van persoonsgegevens: Deze Privacyverklaring is ook van toepassing op de persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgerelateerde informatie, die aan ons worden overgedragen of met ons wordt gedeeld door derden die mogelijk diensten aan u verlenen, wanneer u dergelijke derden uitdrukkelijk hebt gevraagd om dit te doen of toestemming hebt gegeven of wanneer toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie door ons: Wij kunnen uw persoonsgegevens, waaronder gezondheidsinformatie, overdragen aan en/of delen met derden die diensten aan u verlenen, wanneer u ons daar uitdrukkelijk om hebt verzocht, of toestemming voor hebt gegeven, of wanneer de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

Op uw verzoek of wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen en/of delen, inclusief uw gezondheidsgerelateerde informatie zoals uw naam, mobiele telefoonnummer (indien van toepassing), geboortedatum, land, e-mailadres en gezondheidsgerelateerde informatie die van uw sensor of reader is gescand aan/met H2, Inc. ("H2S"), een in Taiwan gevestigd bedrijf voor digitale diabetescoaching en diabetesmanagementoplossingen, en deze persoonsgegevens zullen worden gebruikt om u in staat te stellen diabetesgerelateerde diensten van H2S te ontvangen. Het staat u vrij al dan niet in te stemmen met de overdracht of het delen van dergelijke persoonsgegevens, maar als u dat niet doet, zult u geen diensten van H2S kunnen ontvangen.

Direct marketing: Abbott is voornemens uw persoonlijke gegevens, waaronder uw naam, leeftijdscategorie, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, adres en land, te gebruiken voor direct marketing en reclamedoeleinden, waaronder het sturen van informatie over diabeteszorg of andere producten en diensten, het verstrekken van nieuws en nieuwsbrieven, of u op de hoogte te brengen over speciale aanbiedingen, promoties, evenementen over Abbott en haar producten op elk gewenst moment indien (wanneer wettelijk vereist) u ervoor gekozen heeft dergelijke communicatie te ontvangen. Abbott mag uw persoonsgegevens niet gebruiken voor direct marketing, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming meedelen via LibreView, of een ander online of offline kanaal dat door Abbott ter beschikking wordt gesteld. U heeft het recht Abbott te verzoeken uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken voor directmarketingdoeleinden.

Contact met ons opnemen: Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of als u een van uw rechten wilt uitoefenen die in deze Privacyverklaring of in de Verordening Persoonsgegevens (Privacy) zijn uiteengezet, met inbegrip van de mededeling dat u niet langer uw toestemming wilt geven voor directmarketingdoeleinden, kunt u contact opnemen met privacy@abbott.com. U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres:

Abbott Laboratories Limited
20F, AIA Tower, 183 Electric Road,
North Point, Hongkong
(Attn: ADC Business Unit Head)

Geef in alle berichten aan ons een gedetailleerde toelichting op uw verzoek of vraag. Wij zullen ons best doen om tijdig te reageren op alle redelijke verzoeken. Wij behouden ons het recht om een redelijke vergoeding te vragen voor het verwerken van een verzoek om toegang, zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

Uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount wordt als inactief beschouwd als er gedurende zes (6) maanden geen activiteiten in de account hebben plaatsgevonden. Abbott behoudt zich het recht voor om deze inactiviteit te behandelen als gelijkwaardig aan een verzoek van een betrokkene om verwijdering van persoonsgegevens.

Door deze Privacyverklaring te accepteren of ermee akkoord te gaan, stemt u ermee in dat wij indien nodig elektronisch contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van een beveiligingsgebeurtenis met gevolgen voor uw persoonsgegevens. Zie +Bewaren van persoonsgegevens voor meer informatie.

Verzamelen van persoonsgegevens: Deze Privacyverklaring is ook van toepassing op de persoonsgegevens, met inbegrip van gezondheidsgerelateerde informatie, die aan ons wordt overgedragen of met ons wordt gedeeld door derden die mogelijk diensten aan u verlenen, wanneer u die derden daar uitdrukkelijk om hebt verzocht, of toestemming hebt gegeven, of wanneer dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Openbaarmaking van persoonsgegevens door ons: wij kunnen uw persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgerelateerde informatie, overdragen aan en/of delen met derden die diensten aan u verlenen of die specifiek onderzoek uitvoeren, wanneer u ons daar uitdrukkelijk om hebt verzocht, of toestemming voor hebt gegeven, of wanneer de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

H2 Inc.: Op uw verzoek of wanneer u uw toestemming hebt gegeven, kunnen we uw persoonsgegevens, inclusief uw gezondheidsgerelateerde informatie die door uw sensor is gescand, overdragen en/of delen met/met H2 Inc. ("H2"), gevestigd in Taiwan. H2 Inc. biedt een smartphone-applicatie, "SyncHealth", aan, en dergelijke persoonsgegevens zullen worden gebruikt om u in staat te stellen diabetesgerelateerde diensten van H2 te ontvangen. Het staat u vrij al dan niet in te stemmen met de overdracht of het delen van dergelijke persoonsgegevens, maar als u dat niet doet, zult u geen diensten van H2 kunnen ontvangen. Uw persoonsgegevens die op uw verzoek of met uw toestemming worden overgedragen aan en/of gedeeld met H2, worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van H2.

National Center for Global Health and Medicine/J-DREAMS: Waar u uw toestemming hebt gegeven, kunnen we uw persoonsgegevens, inclusief uw gezondheidsgerelateerde informatie zoals de glucosewaarde die is gescand met uw sensor, reader en/of FreeStyle-app met zijn tijdstempel en ID die worden toegewezen aan u door uw zorgaanbieder, overdragen en/of delen met uw zorgaanbieder die deelneemt aan het Japan Diabetes compREhensive databaseproject gebaseerd op een geavanceerd elektronisch medisch dossiersysteem (“J-DREAMS”), en met het National Center for Global Health and Medicine (“NCGM”), een medische instelling die J-DREAMS leidt. Uw zorgverlener kan u uitnodigen om uw informatie met J-DREAMS te delen en het staat u vrij om al dan niet in te stemmen met de overdracht of het delen van dergelijke informatie. Uw informatie die wordt overgedragen aan en/of gedeeld met uw zorgverlener en NCGM ten behoeve van J-DREAMS, wordt behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van uw zorgverlener en/of J-DREAMS.

Indien u vragen hebt in verband met deze Privacyverklaring of indien u gebruik wenst te maken van één van uw rechten zoals uiteengezet in de sectie getiteld +Hoe kunnen individuele gebruikers persoonsgegevens inzien en/of corrigeren en wat zijn mijn rechten, kunt u contact opnemen met:

Abbott Laboratories (M) Sdn Bhd
Attention: Administrator (C/o ADC Dept)
No. 22, Jalan Pemaju U1/15, Seksyen U1, Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam, Selangor.
Tel: +603 – 55663388

In alle berichten aan Abbott moet u het e-mailadres vermelden dat is gebruikt voor registratie (indien van toepassing), het adres van de website (indien van toepassing), de specifieke FreeStyle-productreeks waarvoor u persoonsgegevens hebt verstrekt en een gedetailleerde uitleg van uw verzoek. Wij zullen ons best doen om tijdig te reageren op alle redelijke verzoeken.

Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V., gevestigd te Calzada de Tlalpan 3092, Colonia Ex Hacienda Coapa, Alcaldía Coyoacán, Mexico-Stad, postcode 04980, is verantwoordelijk voor de behandeling van persoonsgegevens die worden verzameld in overeenstemming met de federale wet op de bescherming van persoonsgegevens in het bezit van personen. U kunt meer informatie vinden over hoe we uw persoonsgegevens verwerken voor klantenondersteuningsdoeleinden in het privacybeleid dat relevant is voor uw land van verblijf, dat toegankelijk is op https://www.diabetescare.abbott/worldwide-locations.html.

De sectie met betrekking tot +Onderzoek is niet van toepassing op gebruikers die zich in Noorwegen bevinden en Abbott zal geen onderzoek doen met uw persoonsgegevens of gezondheidsgerelateerde informatie.

Als u vragen hebt met betrekking tot dit privacybeleid of hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, kunt u ons een e-mail sturen op ph-dataprivacy@abbott.com of een brief sturen naar het volgende adres:
Abbott Laboratories
T.a.v.: Office of Ethics and Compliance
Venice Corporate Center
No. 8 Turin Street, Mckinley Town Center,
Fort Bonifacio, Taguig City, 1634 Filipijnen

Als u in Rusland woont, zullen uw persoonsgegevens en gezondheidsinformatie die u naar uw LibreView-gegevensbeheersysteemaccount uploadt, worden opgeslagen op servers binnen het territorium van Rusland.

De volgende Russische IT-beveiligingsvereisten zijn van toepassing:

Wij hebben de volgende administratieve, fysieke en technische beveiligingen geïmplementeerd om:

 • te zorgen voor beveiliging van gebouwen waar de apparatuur van informatiesystemen is geplaatst, en te voorkomen dat onbevoegde partijen ongecontroleerd binnendringen of toegang krijgen tot gebouwen;
 • te zorgen voor de veiligheid van alle persoonsgegevensmedia (zoals cd's, flashstations of andere draagbare media);
 • te beschikken over een document met een lijst van werknemers van wie de werkzaamheden toegang vereisen tot de persoonsgegevens die in het informatiesysteem zijn verwerkt;
 • informatiebeveiligingsinstrumenten te gebruiken, waarvan de naleving van de vereisten van de informatiebeveiligingswetten van de Russische Federatie naar behoren wordt beoordeeld en bevestigd, wanneer dergelijke instrumenten nodig zijn voor het neutraliseren van daadwerkelijke risico's;
 • een bedrijfseenheid op te richten die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de persoonsgegevens in het informatiesysteem of deze verantwoordelijkheid op te leggen aan een bestaande afdeling;
 • ervoor te zorgen dat alle wijzigingen van toegangsrechten (behalve de admin-toegangsrechten die handmatig worden geregistreerd/afgehandeld) met betrekking tot de persoonsgegevens in het informatiesysteem automatisch worden vastgelegd in het elektronische berichtenlogboek; en
 • alleen aan die werknemers of andere bevoegde personen toegang te verlenen tot het elektronische berichtenlogboek die deze toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen om u het LibreView-gegevensbeheersysteem te verstrekken, kunnen uw persoonsgegevens en gezondheidsinformatie worden overgedragen naar de VS en/of Ierland.

Mogelijk hebt u het recht om andere rechten uit te oefenen op grond van de Russische wetgeving inzake gegevensbescherming. Om te vragen van deze rechten gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen via een van de methoden als genoemd in de sectie getiteld +Contact met ons opnemen.

Indien u vragen hebt in verband met deze Privacyverklaring of indien u gebruik wenst te maken van één van uw rechten zoals uiteengezet in de sectie getiteld +Hoe kunnen individuele gebruikers persoonsgegevens inzien en/of corrigeren en wat zijn mijn rechten, kunt u contact opnemen met:

Data Privacy Officer
3 Fraser Street #23-28
DUO Tower
Singapore 189352
ATTN: Functionaris voor gegevensbescherming
sgdpo@abbott.com

Geef in alle berichten aan ons een gedetailleerde toelichting op uw verzoek of vraag. Wij zullen ons best doen om tijdig te reageren op alle redelijke verzoeken. Wij behouden ons het recht om een redelijke vergoeding te vragen voor het verwerken van een verzoek om toegang, zoals toegestaan onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2012.

Als u vragen hebt over uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen door een brief te sturen naar het volgende adres:

Abbott Laboratories South Africa (Pty) Ltd
Attention: OEC Department,
219 Golf Club Terrace
Constantia Kloof, Roodepoort
1709, Zuid-Afrika

OF

Abbott Rapid Diagnostics (Pty Ltd)
Attention: OEC Department
Woodlands Office Park, Building 28,
20 Woodlands Drive, Woodmead,
2191, Zuid-Afrika

In alle berichten aan Abbott moet u het e-mailadres vermelden dat is gebruikt voor registratie (indien van toepassing), het adres van de website of de specifieke FreeStyle-productreeks waarvoor u persoonsgegevens hebt verstrekt en een gedetailleerde uitleg van uw verzoek. Wij zullen ons best doen om tijdig te reageren op alle redelijke verzoeken.

De toestemming die wij u gevraagd hebben, zoals hierboven uiteengezet, wordt uit vrije wil verleend en u bent op geen enkele wijze wettelijk verplicht persoonlijke informatie aan Abbott te verstrekken. Als u er echter voor kiest om uw persoonlijke informatie niet te verstrekken, zult u geen gebruik kunnen maken van de FreeStyle-productreeks en -diensten zoals hierboven beschreven.

DOC43933-001_rev-E_nl-NL